Seznam projektov

ACSELL - Medregijski projekt sodelovanja za izboljšanje politik konkurenčnosti MSP

ACSELL - Medregijski projekt sodelovanja za izboljšanje politik konkurenčnosti MSP

Mala in srednja podjetja so gonilo in nepogrešljiv člen ekosistemov. Predvsem razvojno usmerjena mala in srednja podjetja pomembno vplivajo na procese, ki jih ekosistemi omogočajo - medsektorsko sodel
Coop4Healthcare - Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev

Coop4Healthcare - Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev

Inoviranje v zdravstvu je nuja. Potrebe pacientov naraščajo, tehnološki razvoj prehiteva obstoječi pravni in sistemski okvir, demografski pritisk starajočega prebivalstva se povečuje. Spremembe v zdra
Interreg Alpine Space Circular4.0 - Digitalne tehnologije, ki omogočajo spodbujanje prehoda majhnih in srednjih podjetij na krožno gospodarstvo na območju Alp

Interreg Alpine Space Circular4.0 - Digitalne tehnologije, ki omogočajo spodbujanje prehoda majhnih in srednjih podjetij na krožno gospodarstvo na območju Alp

Tehnološki park Ljubljana je pobudnik in vodilni partner projekta Circular4.0, financiranega iz programa Interreg Alpine space. V projektu, s katerim si prizadevamo za okrepitev prehoda v krožno gospo