Seznam projektov

DECORATOR: Arhitektura in gradbeni procesi po načelu »cradle-to-cradle«

DECORATOR: Arhitektura in gradbeni procesi po načelu »cradle-to-cradle«

Projekt DECORATOR si prizadeva za katalizacijo krožne preobrazbe grajenega okolja v Podonavski regiji (PR), tako da regijo razume kot realen življenjski laboratorij za raziskovanje preobrazbenih praks