Vpliv TP LJ

Pospeševanje komercializacije znanja & podjetništva
 • 300+ članov, MSP in startupov,
 • 30+ novoustanovljenih članov letno,
 • 350+ mio. EUR prihodkov (2105),
 • 80+ mio. EUR dodane vrednosti (2015).

Nova delovna mesta
 • 500+ novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Beg možganov

Boljše zaposlitvene možnosti z zmanjšanje bega možganov.

Davki & prispevki
 • 15+ mio. EUR davka na dodano vrednost (ocena),
 • 6+ mio. EUR z delom povezanih prispevkov.

Investicije v znanje in razvoj
 • 3,5 mio. EUR v 14 zaključenih EU projektih (do 2016),
 • 0,4+ mio EUR lastnih investicij v razvoj.

Samovzdržnost TPLJ
 • TPLJ samovzdržna družba z omejeno odgovornostjo, ki ni namenjena ustvarjanju dobička.
 • Prihodke pridobivamo na trgu.