ACSELL - Medregijski projekt sodelovanja za izboljšanje politik konkurenčnosti MSP

ACSELL - Medregijski projekt sodelovanja za izboljšanje politik konkurenčnosti MSP


Trajanje projekta: 01. 08. 2019 - 31. 07. 2023

Spletna stran:

https://www.interregeurope.eu/acsell/

Kontakt: Urška Rauter Gaber

E-naslov: urska.rauter@tp-lj.si


Mala in srednja podjetja so gonilo in nepogrešljiv člen ekosistemov. Predvsem razvojno usmerjena mala in srednja podjetja pomembno vplivajo na procese, ki jih ekosistemi omogočajo - medsektorsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in eksperimentiranje. Dostop do pametnih in integriranih podpornih instrumentov regionalnih politik skozi celoten proces inovacij, živahen ekosistem (vrednostna veriga) in ustrezne kompetence bodo utirali pot do povpraševanja in s tem učinkovite, učinkovite in trajnostne rešitve.

Cilj projekta ACSELL je senzibilizirati javni sektor, posredniške organizacije, ki imajo pomembno vlogo pri pretoku inovacij (npr. Gospodarske zbornice, pisarne za prenos tehnologije itd.) ter mala in srednja podjetja za:

  • širitev kompetenc za MSP s spodbujanjem odprtih inovacijskih ekosistemov in
  • vključevanje uporabnika zgodaj v inovacijski postopek s (medregionalnim) pristopom živega laboratorija.

Poleg tega bo ACSELL poenostavil zapleteno delovanje politike in spodbujal razmišljanje ter odprtost omrežja z 1) usklajenimi aktivnostmi v obliki študijskih obiskov, ki temeljijo na celovitih samoocenah; 2) prenosom znanja in vzajemnim učenjem med regijami, ki se spopadajo z enakimi izzivi z identificiranjem dobrih prenosljivih praks in reševanjem izzivov regionalne politike; in 3) pospeševanjem inovativnih zmogljivosti v sodelujočih regijah z izboljšanimi instrumenti (inovacijskih) strategij.

Kakšen je optimalni okvir za spodbuditev te paradigme v smeri odprtega inoviranja, osnovanega na tržnih potrebah? Kako lahko v večdimenzionalnem ekosistemu dosežemo medsebojno krepitev vrednosti? Ta vprašanja bodo usmerjala dejavnosti, ki bodo vključene v akcijske načrte za vsako regijo.

Projektni partnerji:

  • Univerza v Tübingenu (DE)
  • Flandrija, inovacije in podjetništvo (BE)
  • LiCalab - Univerza uporabnih znanosti Thomas More (BE)
  • Regija Severna Danska - Idéklinikken (DK)
  • Srednjeevropska pobuda - Izvršni sekretariat CEI-ES (IT)
  • Svet okrožja Timiş (RO)
  • Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (SI)
  • Škotska vlada (Združeno kraljestvo)

Celotni proračun projekta: 1,436,152.70 EUR


Nazaj