Coop4Healthcare - Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev

Coop4Healthcare - Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev


Trajanje projekta: 01. 05. 2018 - 30. 04. 2020

Spletna stran:

http://www.si-at.eu/si2/coop4healthcare/

Kontakt: Urška Rauter Gaber

E-naslov: urska.rauter@tp-lj.si


Inoviranje v zdravstvu je nuja. Potrebe pacientov naraščajo, tehnološki razvoj prehiteva obstoječi pravni in sistemski okvir, demografski pritisk starajočega prebivalstva se povečuje. Spremembe v zdravstvenem sistemu so kompleksne in temeljijo prvenstveno na znanju.

Cilj medsebojnega povezovanja v okviru projekta COOP4HEALTHCARE je zato sodelovanje. S pilotnimi projekti želimo spodbujati povezovanje in sodelovanje relevantnih deležnikov na ravni čezmejnega programskega območja ter vključevanjem strateških evropskih partnerjev s ciljem uvajanja novih rešitev in storitev, ki bodo pacientu, zdravniku in osebju bolj prijazne, bodo pomagale pri znižanju stroškov in bodo olajšale povečan demografski pritisk. Dolgoročno bodo predstavljene nove rešitve prispevale k vidnejši vlogi preventive, izboljšale dostopnost in tudi kakovost storitev.

Projektni partnerji:

Fachhochschule Karnten
Fachhochschule Burgenland
PremiQaMed Privatkliniken GmbH
EVOLARIS next level GmbH
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Tehnološki park Ljubljana do.o.
ITC Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota

Celotni proračun projekta: 958.443,00 EUR


Nazaj