DEAS: Podatkovna ekonomija kot vir sodelovanja, konkurenčnosti in novih storitev na območju Alp

DEAS: Podatkovna ekonomija kot vir sodelovanja, konkurenčnosti in novih storitev na območju Alp


Trajanje projekta: 01. 10. 2019 - 30. 06. 2022

Spletna stran:

https://www.alpine-space.eu/projects/deas/en/home

Kontakt: Monika Cvetkov

Telefon: +386 (0)1 6203474

E-naslov: monika.cvetkov@tp-lj.si


V eri podatkovne ekonomije največ vreden vir ni več nafta, temveč podatki. Podatkovna ekonomija je zelo pomembna tudi za razvoj območja Alp in premagovanje njegovih izzivov. 80 milijonov ljudi, ki živijo na območju Alp, ima specifične potrebe po pravočasnih in kakovostnih storitvah. Za zagotavljanje teh storitev se lahko uporabijo odprti podatki/povezani odprti podatki (OD/LOD). OD/LOD je rudnik razpoložljivih informacij, ki lahko služijo kot vir za storitve, ki jih zagotavljata javni sektor in podjetja. Čeprav obstaja več lokalnih pobud, ki v različnih sektorjih na območju Alp že uporabljajo OD/LOD, ni enotnega vpliva na celotno regijo in učinkovite rešitve manjkajo. DEAS namerava izboljšati vrednost uporabe OD/LOD za javne službe in podjetja ter se bo osredotočil na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. Z DEAS bomo spodbudili javni in zasebni sektor k ustvarjanju novih in k uporabnikom usmerjenih storitev.

Glavni cilji in aktivnosti projekta

Namen projekta je povečati vrednost izkoriščanja razpoložljivih OD/LOD za nove inovacije, povečanje konkurenčnosti območja Alp in pospeševanje procesa njegove digitalizacije, kar prispeva k izpolnjevanju Alpske strategije o podatkovni ekonomiji, okrepiti sodelovanje med javnimi in zasebnimi akterji, ki delujejo na področju podatkovne ekonomije in predvsem z OD/LOD, da izkoristijo svoje potenciale za nove inovacije in rast ter s tem prispevajo k izvajanju S3 in z njimi povezanih lokalnih razvojnih načrtov.

Glavni rezultati

Projekt bo podpiral izvajanje strategij e-uprave za učinkovito spodbujanje novih storitev, ki bolje ustrezajo potrebam državljanov, obiskovalcev, turistov in podjetnikov. Posredniške organizacije bodo bolje razumele in izkoristile priložnosti podatkovne ekonomije za podporo zasebnemu sektorju pri uporabi OD/LOD; 160 MSP in zagonskim podjetjem bo projekt pomagal pri večjem izkoriščanju razpoložljivih OD/LOD za razvoj novih storitev, dostop do novih trgov in zadovoljevanje potreb svojih strank. Konkretni rezultati projekta vključujejo izdelavo metodologije območja Alp za izkoriščanje OD/LOD, vzpostavitev ustrezne platforme ter pripravo strategije DEAS za spodbujanje večje razpoložljivosti ustreznih OD/LOD in njihovega izkoriščanja. DEAS v svoje procese soustvarjanja vključuje vse akterje četvorne vijačnice.

Partnerji

Regione del Veneto (IT) – vodilni partner
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno (IT)
bwcon GmbH (DE)
Stadt Konstanz (DE)
Città di Vercelli (IT)
Consorzio per il Sistema Informativo (IT)
Grand E-nov (FR)
Steirische Wirtschaftsförderungs GmbH (AT)
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur (AT)
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (SI)
Mestna občina Ljubljana (SI)
Lyon Urban Data (FR)

Pridružena partnerja iz Slovenije:

Institut Jožef Stefan – SRIP PMiS
Ministrstvo za javno upravo

Celotni proračun projekta

2.253.539,65 EUR

Novičnik št. 6

Novičnik št. 5

Novičnik št. 4

Novičnik št. 3.

Novičnik št. 2.

Novičnik št. 1.

Oglejte si zgibanko.

 

Predstavitveni video namestitve senzorjev za merjenje vodostajev na območju Mestne občine Ljubljana: https://youtu.be/ycfHZo9tvMg

 


Nazaj