BLUE BIO MED: Sredozemsko inovacijsko zavezništvo za trajnostno modro gospodarstvo

BLUE BIO MED: Sredozemsko inovacijsko zavezništvo za trajnostno modro gospodarstvo


Trajanje projekta: 01. 09. 2020 - 30. 06. 2022

Spletna stran:

https://blue-bio-med.interreg-med.eu/

Kontakt: Peter Medica

Telefon: +386 (0)1 6203474

E-naslov: peter.medica@tp-lj.si


BLUE BIO MED je strateški projekt, financiran v okviru četrte osi programa Interreg MED Governance (PANORAMED), ki se osredotoča na modro biogospodarstvo. Projekt spodbuja približevanje sredozemskega modrega biogospodarstva ciljem trajnostnega razvoja. Podpira boljše upravljanje inovacijskih politik in povezovanje transnacionalnih okvirov upravljanja na območju Sredozemlja (npr. Sredozemska unija, UNEP-MAP, EUSAIR, WestMed, Bluemed ​​Initiative itd.) z regionalnimi/nacionalnimi politikami ob upoštevanju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) predstavljajo osnovo za razumevanje in usmerjanje inovacijskih trendov in prednostnih nalog v sredozemskih regijah ter za nadgradnjo nadnacionalnega sodelovanja s cilji kohezijske politike.

BLUE BIO MED bo razvil model upravljanja inovacijskih politik za soočanje s kompleksnimi izzivi in ​​ preizkusil inovativni pristop z eksperimenti na ravni politik, ki bodo sprožili sodelovanje vseh deležnikov modela četvorne vijačnice za spodbujanje medregionalnih naložb v inovacije.

Projekt bo odprta platforma za vključujoč postopek sooblikovanja širše inovacijske skupnosti, ki bo s pristopom od spodaj navzgor spodbujal vzpostavitev sredozemskega inovacijskega zavezništva za modro biogospodarstvo in s tem prevzem vodilne vloge Sredozemlja v preobrazbenih inovacijah modrega gospodarstva.

BLUE BIO MED sestavlja 11 partnerjev iz Italije, Hrvaške, Grčije, Slovenije, Španije, Črne gore, Francije, Malte in Portugalske, med katerimi so raziskovalni centri, znanstveni in tehnološki inštituti, inovacijske agencije, nacionalni in regionalni javni organi ter mrežo regije in interesnih skupin.

Partnerji

ART-ER S. cons. p. a. – Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna (IT) – vodilni partner
Area Science Park Trieste (IT)
Ruđer Bošković Institute (HR)
National Centre for Scientific Research Demokritos (GR)
Tehnološki park Ljubljana (SI)
Center for Agro-Food Economics and Development (ES)
Junta de Andalucía - Regional Ministry of Agriculture, Livestock, Fishing and Sustainable Development (ES)
Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis (ME)
Conference of peripheral maritime regions of Europe (FR)
Malta Council for Science and Technology (MT)
Directorate General for Maritime Policy of the Ministry of the Sea of Portugal (PT)

Celotni proračun projekta

1.507.630,00 EUR


Nazaj