Naša pot

 • 1994: Na Institutu “Jožef Stefan” se porodi ideja o tehnološkem parku in deluje kot pilotni projekt.
 • 1995: Ustanovi se družba Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
 • 1996: Družba začne s poslovanjem v najetih poslovnih prostorih na Teslovi ulici 30 z 9 člani.
 • 2001: Tehnološki park Ljubljana pridobi prvi evropski projekt.
 • 2003: Spremeni se lastniška struktura družbe, saj je v družbo vstopila Mestna občina Ljubljana.
 • 2005: Pričetek razvoja infrastrukture na lokaciji TPLJ Brdo.
 • 2006: Pričetek gradnje poslovnih zgradb.
 • 2007: Otvoritev poslovnih objektov na Brdu.
 • 2009: Tehnološki park Ljubljana se kadrovsko ter vsebinsko okrepi s pripojitvijo Centera za razvoj malega gospodarstva.
 • 2010: Direktor družbe Tehnološki park Ljubljana je prevzel dveletno predsedovanje evropski sekciji svetovanega združenja znanstvenih in tehnoloških parkov.
 • 2012: Vzpostavitev iniciative Start:up Slovenija – partnerstvo za globalno konkurenčen nacionalni startup ekosistem. Vzpostavljena delovna mesta oziroma t.i. coworking prostori za podjetja v razvoju – Start:up Geek House.
 • 2014: Izvajanje in koordinacija dveh nacionalnih podjetniških pospeševalnikov Start:up Geek House in Go:Global Slovenia za pridobitev semenskega kapitala v višini 50.000 EUR (SK50) in 200.000 EUR (SK200).
 • 2015: Naselitev  restavracije, lekarne in vrtca na območju Brdo.
 • 2016: Tehnološki park Ljubljana je partner pri 16 evropskih projektih.
 • 2017: Začetek strateškega partnerstva z Gospodarsko zbornico Slovenije, zasnova platforme Iniciativa Scale-up Slovenija, uspešno izvajanje projektov v višini 2,88 milijona EUR, ki imajo skupni imenovalec v zagotavljanju podjetniške rasti, višanju kazalcev učinkovitosti gospodarstva in kreiranju pravnih podlag, politik za zagotavljanje odzivnosti ter temeljev delovanja podjetjem, ki kreirajo nove, tehnološke in poslovne spremembe.