DECORATOR: Arhitektura in gradbeni procesi po načelu »cradle-to-cradle«

DECORATOR: Arhitektura in gradbeni procesi po načelu »cradle-to-cradle«


Trajanje projekta: 01. 01. 2024 - 30. 06. 2026

Kontakt: Gašper Juvančič

Telefon: +386 (0)1 620 34 00

E-naslov: gasper.juvancic@tp-lj.si


Projekt DECORATOR si prizadeva za katalizacijo krožne preobrazbe grajenega okolja v Podonavski regiji (PR), tako da regijo razume kot realen življenjski laboratorij za raziskovanje preobrazbenih praks, ki jih spodbuja projekt. Osredotoča se na krožnost kot holistični izziv, ki zajema ekološko, tehnično, socio-kulturno in ekonomsko področje. Projekt se povezuje z iniciativo New European Bauhaus v tem, da zasleduje krožnost in prehod v trajnostno prihodnost kot estetski, ne zgolj tehnološki projekt. Napredne tehnologije pa razume kot omogočitelje za dosego preobrazbe sektorja.

Glavni skupni cilji projekta

 1. Razvoj in preizkus novega modela sodelovanja, strukturiranega okoli pristopa od zibke do zibke (C2C), ki omogoča podaljšanje kakovosti surovin in odpravljanje koncepta odpadkov.
 2. Mobilizacija in sistematična uporaba virov, znanja, spretnosti, izkušenj in strategij reševanja problemov prebivalcev Podonavske regije v realizaciji novega tipa in vizije dunajskega gradbeništva in gradnje okoli koncepta krožnosti.
 3. Nova vizija, ki jo vodijo moči naprednih tehnologij, inženiringa, oblikovanja, obrti in ustvarjalnega okolja.

Glavni rezultati projekta

 1. Ustvarjanje in preizkušanje novih praks v grajenem okolju, usmerjenih k trajnostni in krožni preobrazbi, ki bodo služile kot modeli za prihodnje projekte.
 2. Razvoj politik, strategij in smernic za spodbujanje krožnosti v grajenem okolju v Podonavski regiji.

Projekt se osredotoča na izgradnjo mostov med različnimi sektorji in funkcijami ter spodbuja inovacije na socialnem področju.

Partnerji projekta

 • Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Slovenija - vodilni partner
 • Rosenheim Technical University of Applied Sciences, Rosenheim Nemčija
 • Foundation for Innovation, Technology and Transfer of Knowledge, Tuzla, BiH
 • Pannon Business Network Szombathely, Madžarska
 • Bayern Innovativ, Nürnberg, Nemčija
 • Business Upper Austria, Linz, Avstrija
 • Croatian Chamber of Economy, Zagreb, Hrvaška
 • KO-FA Association, legal management entity of the PRO WOOD Regional Wood, Stantu Gheorghe, Romunija
 • Croatian Wood Cluster, Zagreb, Hrvaška
 • Creative Region Linz& Upper Austria, Linz, Avstrija
 • Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
 • Hungarian Open Innovation Cluster for Construction - EDUPARK Nonprofit Kft, Szeged, Madžarska
 • University of Belgrade – Faculty of Forestry, Beograd, Srbija

Celotni proračun projekta

2,570,644 €


Nazaj