Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje pri implementaciji spletne platforme za potrebe projekta SACHE, financiranega iz programa Interreg Srednja Evropa, št. naročila EU/13/2020

04. 11. 2020

Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje pri implementaciji spletne platforme za potrebe projekta SACHE, financiranega iz programa Interreg Srednja Evropa,  št. naročila EU/13/2020

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v mednarodnem projektu SACHE - Pametni pospeševalci podjetniške ustvarjalne dediščine, financiranega iz programa Interreg Srednja Evropa. Glavni skupni cilj projekta je razvoj in izvajanje strategij za povečanje vrednosti kulturne dediščine in izkoriščanje vseh potencialov kulturne in ustvarjalne industrije, za povečanje regionalne gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Sodelovanje med različnimi državami bo pripomoglo k izboljšanju zmogljivosti in iskanju integriranih pristopov.

Projekt SACHE bo razvil in ponudil integrirane strategije lokalnega razvoja, ki temeljijo na orodjih in pristopih, ki pospešujejo ustvarjalno podjetništvo znotraj in okoli kulturne dediščine. Projekt bo razširil in okrepil vlogo mest, simbolov in vrednot kulturne dediščine, tako da jih bo spremenil v „pametne pospeševalce podjetniške ustvarjalne dediščine“ (SACHE), ki temeljijo na novo razvitem modelu srednje Evrope.

Muzeji, galerije, gledališča in festivali bodo zasnovani ne le kot mesta izobraževanja ali zabave, temveč tudi kot pospeševalci, to je kulturni motor, ki mobilizirajo in negujejo energije malih kreativnih podjetij.

To bo razširilo dostop do kulturne dediščine in tudi proizvodnjo storitev za povečanje vrednosti, razvoj inovativnega združevanja CCI-jev okoli vsakega SACHE. Pomagalo bo tudi spodbujati medsektorsko sodelovanje z drugimi industrijskimi in storitvenimi sektorji, zlasti na področju digitalnih tehnologij.

Z namenom razvoja in izvajanja strategij za povečanje vrednosti kulturne dediščine,  je Tehnološki park Ljubljana d.o.o., v okviru delovne naloge D.T.2.2.4 projekta, zadolžen za implementacijo spletne platforme, ki bo gostila vse razvite storitve, smernice in vsebine za usposabljanje, pomembne izročke, rezultate in dokumente projekta, metodologije, orodja, pilotne projekte, itd.

Predmet tega povabila je implementacija, dopolnjevanje in vzdrževanje spletne platforme. Št. naročila EU/13/2020 (delovni sklop št. 2, aktivnost 2.4.).

Več informacij o naročilu najdete na spodnjih dokumentih:

EVIDENČNO JAVNO NAROČILO
OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA
FINANČNA PONUDBA
SEZNAM REFERENC
OSNUTEK POGODBE

Nazaj