Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo poslovnega načrta grozda inovativnih kreativnih in kulturnih industrij v okviru projekta ChIMERA, financiranega iz programa Interreg Mediteran, št. naročila EU/10/2018

19. 09. 2018

Predmet tega povabila je izdelava poslovnega načrta za razvoj grozda inovativnih kreativnih in kulturnih industrij v Sloveniji, s poudarkom na Osrednjeslovensko regijo. Osnova za pripravo poslovnega načrta sta pripravljeni regionalna analiza stanja in SWOT analiza kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji, drugi obstoječi in razpoložljivi dokumenti, kot tudi pripravljen in že delno izpolnjen vzorec poslovnega načrta, ki ga je pripravil eden od projektnih partnerjev.

V primeru podaljšanja projekta oziroma zamika posamičnih aktivnosti se od izbranega izvajalca pričakuje prilagodljivost oziroma sklenitev dodatka k pogodbi.

Ponudbo mora ponudnik predložiti do vključno 28. 9. 2018 do 14:00 ure v pisni obliki in s priloženimi obrazci poslati na naslov naročnika: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega sporočila na simona.vernon@tp-lj.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si, tel.: (01) 6203474.

POVABILO

OBRAZEC 1: OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA

OBRAZEC 2: VSEBINSKI DEL PONUDBE

OBRAZEC 3: FINANČNA PONUDBA

OBRAZEC 4: SEZNAM REFERENC

OBRAZEC 5: OSNUTEK POGODBE

 

Nazaj