Konferenca: Priložnost za rast in sodelovanje R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi

Konferenca: Priložnost za rast in sodelovanje R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi

Datum dogodka: 12. 12. 2017 ob 07:30

Vpeljava digitalizacije, pametnih procesov ter tehnologij v podjetja skozi vpetost v grozde.

Vabimo vas na konferenco Priložnost za rast in sodelovanje R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi, ki bo v stavbi B Tehnološkega parka Ljubljana v torek, 12. decembra, med 7:30 in 18:00.

Na konferenci, ki poteka v soorganizaciji Tehnološkega parka Ljubljana,  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, bomo na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah z vidnejšimi strokovnjaki in eksperti s področja inovativnih ekosistemov, pilotskih tovarn in digitalizacije iz Slovenije in tujine obravnavali naslednja področja:

-priložnosti za sodelovanje R&I deležnikov v S3 tematskem partnerstvu in v Vanguard iniciativi
- pomen Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce,
- prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative,
- najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov,
- digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnolgij v MSP,
- predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs),
- implementacija nadnacionalnih pobud ter razvoj grozdov in
- predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart Space.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 22.11.2017 pristopila k podpisu Milanske deklaracije, s tem pa je Slovenija postala polnopravna članica Vanguard iniciative.

Tehnološki park Ljubljana je partner mednarodnih projektov GREENOMED, programa Interreg Mediteran in SMART-SPACE, programa Interreg za območje Alp. GREENOMED - Sredozemsko čez regionalno sodelovanje s fokusom na inovacijah in zeleni proizvodnji, je osredotočeno na prenos izkušenj, pridobljenih skozi Vanguard iniciativo ter nadaljnjo širitev te pobude na nove evropske regije, zlasti na področju zelene proizvodnje.

Projekt SMART-SPACE - pametna proizvodnja za mala in srednje velika podjetja v območju Alp, se osredotoča na oblikovanje transnacionalnega pametnega vozlišča za digitalne inovacije in ustvarjanje orodij za mala in srednje velika podjetja, oblikovalce politik in posrednike, s ciljem povečanja pametnih proizvodnih procesov.

Tematski dogodek bo potekal v angleškem jeziku, mentorstva in svetovanje za podjetja pa deloma v slovenskem jeziku.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vključno z organiziranimi kosili.

Program in več informacij o tematskem dogodku lahko najdete v nadaljevanju dokumenta. Prijavnica na dogodek je na voljo na sledeči povezavi: Prijavnica konference.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami. Prijave so odprte do 09. 12. 2017.

PROGRAM:

7:30 – 8:00

Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev

8:00 – 8:15

Pozdravni govor in predstavitev konference

8:15 – 9:00

Predstavitev Vanguard iniciative - namen in vizija

Valentina Pinna, Lombardy Region

9:009.45

Priložnost za sodelovanje R&I deležnikov v tematskem partnerstvu S3 in v trans regijskem sodelovanju - Vanguard iniciativi

Dr. Aleš Gnamuš, DG JRC - Smart Specialisation Platform

9:45 – 10:00

Odmor za kavo

10:00 – 12:30

Prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative

·       DR. Giacomo Copani - ITIA CNR-Lombardy

Okrogla miza: Vpliv in prednosti Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in  odločevalce

·       Dr. Peter Wostner - SVRK

·       Dr. Ales Hančič – TECOS

·       Iztok Lesjak – TPLJ

·       Dr. Giacomo Copani - ITIA CNR-Lombardy

·       Maja Ferlinc, MSc - Slovenian Business & Research Association

 

 

Moderator
Andreja Jester

 

 

 

 

 

12:30 – 13:30

Kosilo in mreženje

13:3014:45

Digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnologij v MSP ter najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov

·       Stefano Salvador - AREA SCIENCE

·       Marjana Majerič – TPLJ

·       Martin Pečar - Smart Cities

·       Franco Scolari - Polo Tecnologico Pordenone,

·       Andreas Schlegel - FRAUNHOFER IWU

·       Christof Droste - HIDRIA

·       Nenad Šutanovac - ICT Innovation Network

Moderator
Andreja Jester

 

14:45 – 15:30

Predstavitev primerov pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs)

·       Mag. Marko Bohar – Smart factory cluster

·       Dr. Emilija Stojmenova – Fab lab network

·       Dr. Ales Hančič – TECOS

·       Žiga Kraševec - PwC,

·       Monika ZAJC - Post of Slovenia

Moderator
Andreja Jester

15:30 – 16:00

Vizija in nadaljnje aktivnosti projektov GREENOMED in SMART-SPACE

·       Simona Kneževič Vernon – Tehnološki park Ljubljana

·       Marko Močnik - Pomurski tehnološki park

16:00 – 16:15

Odmor za kavo

16:15 – 18:00

Delavnica: Mentorstvo in svetovanje za podjetja -  ena na ena s strokovnjaki iz Slovenije in tujine

·       Valentina Pinna, Lombardy Region

·       Franco Scolari - Polo Tecnologico Pordenone,

·       Marjana Majerič - TPLJ,

·       Iztok Lesjak - TPLJ,

·       Domen Bole – TPLJ

·       Rovatti Fabrizio - AREA SCIENCE

·       Dr. Ales Hančič – TECOS

·       Nenad Šutanovac - IKT horizontal network

·       Mag. Marko Bohar – Smart factory cluster

·       Dr. Emilija Stojmenova – Fab lab network

·       Andreas Schlegel - FRAUNHOFER IWU

 


Nazaj