NEORION PLUS: Kapitalizacija in promocija zelenih pomorskih tehnologij in novih materialov za izboljšanje trajnostne gradnje ladij v jadransko-jonski regiji

NEORION PLUS: Kapitalizacija in promocija zelenih pomorskih tehnologij in novih materialov za izboljšanje trajnostne gradnje ladij v jadransko-jonski regiji


Trajanje projekta: 01. 01. 2022 - 30. 06. 2022

Spletna stran:

https://neorion.adrioninterreg.eu/

Kontakt: Monika Cvetkov

E-naslov: monika.cvetkov@tp-lj.si


NEORION PLUS promovira rezultate projekta NEORION v jadransko-jonski regiji o zelenem ladjedelništvu z namenom pospeševanja sodelovanja ključnih akterjev kot tudi inovacij v pomorski industriji. Slednja stremi h konkurenčnosti na trgu na podlagi razvoja inovacij neposredno v panogi ladjedelništva ali v podpornih panogah (npr. solarni sistemi, elektroindustrija, razvoj nanomaterialov, ...).

Ozaveščanje o možnostih sodelovanja in priložnostih za razvoj inovacij v pomorski industriji

Ozaveščanje o trajnostnem ladjedelništvu med potencialnimi akterji / koristniki, deležniki in zainteresiranimi institucijami bo potekalo preko srečanj in dogodkov na nacionalni ravni ter preko družbenih medijev in videa; s tem bodo rezultati projekta NEORION dosegli širše zainteresirane ciljne skupine. Dodatno bo diseminacija rezultatov projekta NEORION na nacionalni in regionalni ravni dosežena z dejavnostmi usposabljanja o prenosu tehnologij o zelenem ladjedelništvu s poudarkom pridobljenih izkušenj preko projekta NEORION in z namenom, da se poveča tehnološke zmogljivosti partnerjev in deležnikov iz vseh držav projekta. Strategija kapitalizacije, ki je že bila predstavljena v okviru projekta NEORION, bo revidirana z namenom prilagoditve na razmere COVID-19 in posledično gospodarske krize, vzporedno pa bo potekala nadgradnja platforme NEORION, vzpostavljene za prenos in obveščanje o informacijah o tehnologijah za trajnostno ladjedelništvo ter mreženje deležnikov, v smeri optimalnejše in varnejše uporabe. 

Cilj projekta je preko ozaveščanja o možnostih sodelovanja v mednarodnem grozdu za zeleno ladjedelništvo (Transanational Green Shipbuilding Cluster) izboljšati kompetence industrijskih akterjev s področja panog, neposredno ali posredno povezanih s pomorstvom.

Projektni partnerji:

  • Univerza AEGEAN – Raziskovalna enota (GR) – vodilni partner
  • Univerta Bologna – ALMA MATER STUDIORUM (IT)
  • Univerza Zagreb – Fakulteta za mehanski inžiniring in pomorsko arhitekturo (HR)
  • Tehnološki park Ljubljana (SLO)

Celotni proračun projekta: 141.350 EUR

Promocijski video:
https://www.youtube.com/watch?v=uBtKSvYQ6e8&t=328s


Nazaj