NEORION: Vzpostavitev odprtega inovacijskega sistema Jadransko-jonske regije

NEORION: Vzpostavitev odprtega inovacijskega sistema Jadransko-jonske regije


Trajanje projekta: 01. 02. 2017 - 31. 01. 2019

Spletna stran:

https://neorion.adrioninterreg.eu/

Kontakt: Monika Cvetkov

Telefon: 00386 (0)1 620 3 490

E-naslov: monika.cvetkov@tp-lj.si


Ladjedelniška industrija v Evropi in zlasti v jadranski jonski regiji se sooča z močno konkurenco, ki prihaja predvsem iz Turčije, S. Koreje in Kitajske, kjer je zmogljivost ladjedelstva rasla eksponentno.

Projekt NEORION bo raziskal perspektive pomorskih tehnologij v EU in si s skupnim prizadevanjem sodelujočih držav prizadeval rešiti skupni izziv pomanjkanja povpraševanja, katerega namen je izkoriščanje novih poslovnih priložnosti, ki prihajajo tudi iz drugih sektorjev (npr. avtomobilska industrija, energija, vesoljska industrija) s skrbno načrtovanimi ukrepi za prenos tehnologije. Obseg te diverzifikacije je omogočiti nadaljnjo uporabo obstoječih zmogljivosti in strokovnega znanja ter izkušenj, obenem pa delovati na obetavnem nišnem trgu. V tem okviru bi lahko regija ADRION postala privilegirana destinacija za ladje, ki zahtevajo posebne popravke in spremembe, da postanejo bolj okolju prijazne ('zelene') v skladu z mednarodnimi predpisi. NEORION bo pospešil nadaljnjo uporabo novih tehnologij, ki se lahko uporabljajo za ladje, ki izboljšujejo njihovo trajnost v okviru čezmejnega sodelovanja, ki učinkovito vključuje trojni helix akterjev, ki delujejo na makroregionalni ravni.

Nenazadnje bo NEORION pospešil uvajanje zelenih rešitev v pomorski industriji z vključevanjem zasebnega, vladnega in socialnega sektorja. Projekt naj bi zagotovil, da bi močna ladjedelniška industrija lahko oživila zapuščene ladjedelnice in izboljšala gospodarstvo obalnih in otoških skupnosti.

Projekt NEORION programa Interreg Adrion združuje 8 projektnih partnerjev s področja poslovnih podpornih institucij, univerz in zasebnih institucij. 

Glavni skupni cilji projekta:

Glavni namen projekta je vzpostaviti transnacionalni grozd v jadransko-jonski regiji o zelenem ladjedelništvu in s tem pospešiti sodelovanje ključnih akterjev v sektorju v pomorskih regijah, optimizirati tržno uporabo raziskav in inovacij te vzpodbujati  sektor zelenega ladjedelništva k novim in rastočim trgom.

Partnerji projekta smo določili naslednje glavne cilje projekta:

  • olajšati sprejemanje raziskav in inovacij na trgu ter spodbuditi sektor zelenega ladjedelništva k novim in naraščajočim trgom
  • izkoristiti obstoječe izkušnje in strokovno znanje sektorja ter ga pomnožiti z ustanovitvijo transnacionalnega združenja za zeleno ladjedelništvo, ki bo ponudila konsolidirano mešanico podpornih storitev vsem zadevnim zainteresiranim strani
  • Določiti vizijo zelenega ladjedelništva v regiji s spodbujanjem industrijske vključenosti, podporne politike in finančnega okvira

Glavni rezultati projekta:

  • Prenos znanja in tehnologije med akterji na področju poslovnih in raziskovalnih dejavnosti za krepitev inovacijskih zmogljivosti ciljne industrije (140 sodelujočih organizacij)
  • Vzpostavitev transnacionalnega pilotnega omrežja, ki podpira trajnostno ladjedelništvo v regiji ADRION s smernicami za razvoj nivoja trajnostnega ladjedelniškega grozda ADRION (2 grozda)
  • Podporni mehanizmi in orodja za krepitev inovacijskih zmogljivosti, povezanih s sektorjem trajnostnega ladjedelništva, R & I priporočila za pospešitev razvoja sektorja ladjedelništva in načrt politike za izboljšanje trajnostnega ladjedelništva z inovativnimi pomorskimi tehnologijami (3 akcijski načrti)

Partnerji projekta:

Univerza AEGEAN – raziskovalni oddelek - Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Beneška gospodarska zbornica - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare

Ministrstvo za obrambo - Vojaška marina Italija- STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - MARINA MILITARE

Univeza v Bologni- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Pristaniška uprava Piraeus S.A. - Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ

Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in pomorsko arhitekturo- Sveučilište U Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Ladjedelski institute - Brodarski institut, d.o.o

 

Skupni budget izvedbe celotnega projekta: 1.176.925,00 €.


Nazaj