NANO-REGIJA: Prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

NANO-REGIJA: Prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij


Trajanje projekta: 01. 02. 2019 - 31. 01. 2022

Spletna stran:

https://www.ita-slo.eu/sl/nano-region

Kontakt: Gašper Juvančič

Telefon: +386 (0)1 6203490

E-naslov: gasper.juvancic@tp-lj.si


Industrijske strategije tretjega tisočletja se vedno bolj osredotočajo na visoko specializirane vede in sofisticirane tehnologije, med katerimi so tudi nanotehnologije. Na področju programa Interreg Slovenija-Italija obstaja močna proizvodna tradicija, ki za soočenje z izzivi, ki jih postavlja globalni ustroj novega tisočletja, nujno potrebuje kakovosten preskok. Obenem pa v številnih odličnih raziskovalnih centrih na tem območju že obvladujejo tudi najbolj napredna znanja o nastajajočih tehnologijah, zlasti na področju nanotehnologij.

Glavni cilji in aktivnosti projekta

Cilj projekta Nano-regija je povezati obstoječe znanje s področja nanotehnologij in njegova uporaba za zadovoljevanje potreb proizvodnega sektorja.

V projektu bomo izvajali komunikacijske aktivnosti, usmerjene v premostitev vrzeli med znanostjo in proizvodnimi dejavnostmi na področju nanotehnologij, čezmejno standardizacijo praks, uporabljenih v nanotehnologiji, vzpostavili operativno mrežo laboratorijev, ki bo kot enoten subjekt nudila celovito podporo pri prenosu tehnologij regionalnim podjetjem, vključno z eksperimentalnimi preizkusi koncepta.

Glavni rezultati

Glavni rezultat projekta je učinkovit prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja na čezmejnem prostoru Slovenije in Italije. S tem bomo srednje- in dolgoročno omogočili izboljšanje konkurenčnosti, zaposlovanja in ekonomskega učinka lokalnih proizvodnih podjetij. Projekt bo uspešen, če bo izpolnil naslednje cilje: (a) na kratki rok (3 leta od začetka) bo projekt znatno povečal število skupnih raziskovalnih projektov podjetij in raziskovalnih centrov, (b) v srednjeročnem obdobju (5 let) bo prišlo do vzpostavitve nove znanstveno-poslovne kulture, ki se bo lahko skupaj soočala tehnološkimi izziv novega tisočletja, ter do povečanja števila poklicnih karier, povezanih s prenosom tehnologij, ter (c) dolgoročno (10 let) bodo udeležena podjetja toliko povečala svoj promet, do bo investicija programa Interreg SI-IT desetkrat povečana.

Partnerji

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Management
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – CO Nanocenter
Primorski tehnološki park d.o.o.
RRA Zeleni Kras
Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Univerza v Novi Gorici
Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Università degli Studi di Trieste

Celotni proračun projekta

3.529.323,50 EUR

Informacije o tem, kakšne analize in storitve lahko laboratorij opravi. Kliknite TUKAJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za vzpostavitev sodelovanja in kot prvi, enostaven  korak predlagamo, da izpolnite obrazec. Na podlagi tega bomo vzpostavili stik z laboratorijem, ki bo z vami vzpostavil kontakt in pomagal v nadaljnih korakih morbitnega sodelovanja.

 


Nazaj