Znani so zmagovalci razpisa OISAIR Proof of Concept

16. 12. 2019

Znani so zmagovalci razpisa OISAIR Proof of Concept

Znani so prejemniki desetih inovacijskih vavčerjev na razpisu OISAIR Proof of Concept. Z inovacijskimi vavčerji smo podprli najboljše skupne razvojne projekte raziskovalnih centrov in malih in srednjih podjetij v jadransko-jonski regiji. Vrednost vavčerja znaša 18.500 EUR, projekti pa se morajo zaključiti do 15. maja 2020.

Šest izbranih projektov se nanaša na področje agro- in bioekonomije, trije na področje energetike in okolja, en pa na področje transporta in mobilnosti.

Veseli nas, da pri polovici zmagovalnih projektov skupaj sodelujeta raziskovalna organizacija in podjetje iz različnih držav, kar potrjuje transregionalno usmerjenost mreže OISAIR.

Prejemniki inovacijskega vavčerja so raziskovalni centri in univerze iz treh držav jadransko-jonske regije: Mednarodna visoka šola za napredne študije Trst, TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije ter univerze v Beogradu, Ljubljani, Mariboru, Padovi, Parmi in Vidmu.

Podrobnejši rezultati razpisa so na voljo na platformi Innovair.

Razpis OISAIR Proof of Concept je čezmejna iniciativa mreže OISAIR, ki so jo ustanovili partnerji iz šestih držav (Albanije, Grčije, Hrvaške, Italije, Slovenije in Srbije), da bi spodbudili gospodarsko rast in konkurenčnost jadransko-jonske regije. Namen inovacijskih vavčerjev je finančno podpreti dobre primere prenosa znanja in tehnologije iz raziskovalnih organizacij v podjetja. Razpis se je začel meseca maja in takoj pritegnil zanimanje raziskovalnih centrov in podjetij iz vse regije: na njegovo prvo fazo, poziv za ideje, so raziskovalci prijavili točno 100 raziskovalnih dosežkov in tehnologij. V drugi fazi, pozivu za projekte, so raziskovalni centri in podjetja prijavili 65 projektov skupnega aplikativnega razvoja. Po opravljenem ocenjevanju je bilo izbranih deset najboljših projektov, ki so prejeli inovacijski vavčer v vrednosti 18.500 EUR.

O projektu OIS-AIR

Projekt OIS-AIR – Vzpostavitev odprtega inovacijskega stičišča na področju jadransko-jonske regije, financiran iz programa Interreg Adrion, se je začel izvajati v začetku leta 2018. Prizadeva si za vzpostavitev in razvoj odprtega inovacijskega sistema jadransko-jonske regije, ki je konkurenčen in atraktiven na regionalni in meddržavni ravni. Projekt želi okrepiti in izboljšati razvoj industrijskih in podjetniških dejavnosti preko sodelovanja vseh akterjev na področju, od raziskovalne sfere do vladne politike. Projektni partnerji so Znanstveni park Area iz Trsta, Tehnološki park Ljubljana, Hrvaška gospodarska zbornica, Znanstveni in tehnološki park Beograd, Center za raziskovanje in tehnologije Hellas iz Soluna, Univerza v Bazilikati in Ministrstvo za finance in gospodarstvo Republike Albanije.

Nazaj