Povezovanje evropskih DIHov na področju zdravja

10. 10. 2022

Povezovanje evropskih DIHov na področju zdravja

Konzorcij štirih evropskih DIHov (Tehnološki Park Ljubljana s partnerji Universidad Autónoma de Madrid, Transilvania IT Cluster in Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes) začenja evropski projekt za spodbujanje konceptualizacije in izvajanja pristopa »P4 Medicine« v sektorju zdravstvenega varstva in dobrega počutja.

Projekt bo omogočil izgradnjo dinamičnih in medsebojno povezanih inovacijskih ekosistemov na področju zdravja, usklajenimi z zdravstveno strategijo EU.

Cilj projekta je izkoristiti in nadgraditi potencial okoli sodelovanja evropskih DIHov (Digitalnimi  inovacijskimi hubi) s področja zdravja. S tem bomo pospešili razvoj in implementacijo P4 pristopa medicine: napovedna/prediktivna, preventivna, personalizirana in participatorna medicina.

Celotno sporočilo za javnost 

Kontakta:

 

---------------

This project has been funded with support from the European Commission under the grant agreement nr. 101070719. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nazaj