Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve za projekt BlueAir

05. 09. 2022

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v transnacionalnem projektu BlueAIR, Strategija Pametne specializacije jadransko-jonske regije o modri rasti, sofinanciranem iz programa Interreg Adrion.

Glavni cilj projekta je povečanje institucionalnih zmogljivosti držav in regij za usklajeno izvajanje strategije pametne specializacije o modri rasti na makroregionalni ravni. Ta cilj namerava projekt doseči z izboljšanjem kompetenc vseh inovacijskih akterjev modela četverne vijačnice (quadruple helix model) na področju modre rasti, z določitvijo sektorjev modre rasti makroregionalnega pomena in izkoriščanjem njihovih potencialov za transnacionalno sodelovanje ter z razvojem strategije pametne specializacije o modri rasti na ravni jadransko-jonske makroregije. V projektu so predvidene naslednje dejavnosti, s katerimi želimo vzpostaviti učinkovite povezave med različnimi inovacijskimi akterji in vzpostaviti temelje za usklajeno in učinkovito izvajanje politik modre rasti v jadransko-jonski makroregiji:

  • doseganje skupnega razumevanje potenciala transnacionalne inovacijske politike o modri rasti in pospeševanje širjenja in sprejemanja inovacij z razvojem različnih orodij,
  • izboljšanje znanj deležnikov preko aktivnosti strukturiranega usposabljanja, vzajemnega učenja in kapitalizacije rezultatov,
  • izboljšanje okvirnih pogojev s pripravo inovacijske strategije na transnacionalni ravni,
  • priprava akcijskega načrta za naložbe v inovacije,
  • mobilizacija inovacijskih deležnikov za krepitev prenosa znanja med akterji modela četverne vijačnice z izvedbo orodja EDP v izbranih regijah,
  • ustanovitev inovacijske skupnosti BlueAIR.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je v projektu BlueAIR nosilec delovnega sklopa T1 Vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks in mreženje.

Predmet tega povabila je izvedba strokovnih storitev, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti T1.3, T1.4, T2.2.4 ter T3.4.2.

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika:

 

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnološki park 19

SI-1000 Ljubljana

ali elektronsko na naslov peter.medica@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo štela tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte najkasneje do ponedeljka, 12. septembra 2022, do 14:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico do tega roka. V kolikor je ponudba poslana po pošti, mora biti iz poštnega žiga jasno razviden datum in ura pošiljanja ponudbe.

 Kontaktna oseba za dodatne informacije je Peter Medica, peter.medica@tp-lj.si, tel. +38641332519.

 

 

Nazaj