Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve na področju tehnološkega predvidevanja v izbranih Jadransko-jonskih regijah v okviru projekta OIS-AIR

06. 11. 2018

Predmet tega povabila so strokovne storitve povezane s pripravo dokumenta tehnološkega predvidevanja.

Dokument tehnološkega predvidevanja bo služil kot podlaga za oblikovanje odprtega inovacijskega vozlišča, v katerem bo omogočen razvoj odprtih in povezovalnih inovacij na območju Jadransko-jonske regije, saj bo na osnovi dokumenta tehnološkega predvidevanja oblikovana podpora inovacijskim projektom ter implementacija novih interaktivnih pristopov za povezovanje ključnih deležnikov.

V primeru zamika posamičnih aktivnosti se od izbranega izvajalca pričakuje prilagodljivost.

Ponudbo mora ponudnik predložiti do vključno 16. 11. 2018 do 14:00 ure v pisni obliki in s priloženimi obrazci poslati na naslov naročnika: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega sporočila na simona.vernon@tp-lj.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Peter Medica, e-naslov: peter.medica@tp-lj.si,  tel.: (01) 6203474.

POVABILO

OBRAZEC 1: OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA

OBRAZEC 2: VSEBINSKI DEL PONUDBE

OBRAZEC 3: FINANČNA PONUDBA

OBRAZEC 4: SEZNAM REFERENC

OBRAZEC 5: OSNUTEK POGODBE

Nazaj