Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve na področju pomorstva in sorodnih industrij v Sloveniji v okviru projekta NEORION, financiranega iz programa Interreg Adrion, št. Naročila EU 5 /2018

01. 08. 2018

Predmet tega povabila so strokovne storitve iz področja pomorstva, ladjedelništva in drugih sorodnih industrij v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019. Predmet povpraševanja so strokovne storitve do zaključka projekta, glede na časovnico projekta.

V primeru podaljšanja projekta oziroma zamika posamičnih aktivnosti se od izbranega izvajalca pričakuje prilagodljivost oziroma sklenitev dodatka k pogodbi.

Ponudbo mora ponudnik predložiti do 20. 8. 2018 v pisni obliki s priloženimi obrazci poslati na naslov naročnika: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega sporočila na simona.vernon@tp-lj.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Andreja Hlišč, andreja.hlisc@tp-lj.si,
tel +386 (1) 620 3 490.

- POVABILO

- OBRAZEC 1: OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA

- OBRAZEC 2: VSEBINSKI DEL PONUDBE

- OBRAZEC 3: FINANČNA PONUDBA

- OBRAZEC 4: SEZNAM REFERENC

- OBRAZEC 5: OSNUTEK POGODBE

Nazaj