Povabilo k oddaji ponudbe za razvoj in izvedbo inovativnih projektov v okviru projekta ChiMERA financiranega iz programa Interreg Mediteran, v času Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani

02. 08. 2018

Predmet tega povabila je priprava, logistična in vsebinska organizacija ter izvedba KKS Living laba projekta ChiMERA v sklopu dogodkov v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani od avgusta 2018 do septembra 2018.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v mednarodnem projektu ChiMERA, ki ga financira program Interreg Mediteran. Namen projekta ChiMERA je vzpostavitev grozda kreativnega in kulturnega sektorja ter opredelitev in testiranje pilotnih storitev za spodbujanje KKI sektorja. V okviru projekta ChiMERA so predvideni t.i. živeči ustvarjalni laboratoriji (KKS living lab), zasnovani za spodbujanje in čez-sektorsko fertilizacijo KKS z reševanjem mobilnostnih izzivov. Tako z namenom spodbujanja KKS sektorja v Sloveniji, Tehnološki park Ljubljana d.o.o. organizira KKS ustvarjalni laboratorij ter zaključno prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani. Program potekal od petka, 14. 9. 2018, do petka, 21. 9. 2018.

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov mateja.princic@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo veljala ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do vključno petka, 17. 8. 2018 do 14. ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico do tega roka. V kolikor je ponudba poslana pisno, morata biti iz poštnega žiga jasno razvidna datum in ura pošiljanja ponudbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Prinčič, tel. 01 620 34 05, e-mail: mateja.princic@tp-lj.si.

- POVABILO

- OBRAZEC 1: OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA

- OBRAZEC 2: VSEBINSKI DEL PONUDBE

- OBRAZEC 3: FINANČNA PONUDBA

- OBRAZEC 4: SEZNAM REFERENC

- OBRAZEC 5: OSNUTEK POGODBE

 

Nazaj