Pomen inovacijskih ekosistemov za mala in srednje velika podjetja

15. 03. 2022

Pomen inovacijskih ekosistemov za mala in srednje velika podjetja

Sodobni trendi, kot so staranje prebivalstva, v posameznika usmerjeno zdravljenje, podatki in digitalizacija ter hiter razvoj novih tehnoloških rešitev, spreminjajo različna področja našega življenja – korenito tudi zdravstva.

Mala in srednje velika podjetja imajo velike koristi od inovacijskih ekosistemov, ki omogočajo medsektorsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in eksperimentiranje. Dostop do pametnih in integriranih (nad) regionalnih instrumentov v celotnem procesu inovacij, dostop do živahnega ekosistema (verige vrednosti) in ustreznih kompetenc bo pospešil pot do testiranja in povpraševanja in s tem učinkovitih in trajnostnih rešitev.

Tehnološki park Ljubljana je na dogodku deležnikov inovacijskega ekosistema, v torek 8.3. 2022, predstavil dosedanje delo na projektu ACSELL in načrte za vzpostavitev testnega okolja za startup podjetja v okviru DIH storitev.

ACSELL - Medregijski projekt sodelovanja za izboljšanje politik konkurenčnosti MSP

ACSELL projekt je financiran v okviru programa Interreg Europe in vključuje deset regij EU z namenom izboljšanja inovativnosti in razvojne politike za odprte inovacijske ekosisteme, za osveščanje nosilcev političnih odločitev in malih in srednjih podjetij glede pristopa Living Lab ter za krepitev inovacijskih

Nazaj