ODPRTI PODATKI: novi senzorji na Ljubljanici za pravočasno obveščanje o poplavah

31. 05. 2022

ODPRTI PODATKI: novi senzorji na Ljubljanici za pravočasno obveščanje o poplavah

V okviru projekta DEAS je bil v petek, 27. maja, s plovbo po reki Ljubljanici organiziran ogled lokacij novih merilnikov vodostajev, ki predstavljajo bogat vir odprtih podatkov o ključnih vodostajih na območju Mestne občine Ljubljana.  Udeležili so se ga strokovnjaki, ki so bili vpeti v implementacijo projekta in vzpostavitev same merilne opreme, kot tudi strokovnjaki, ambasadorji in raziskovalci, delujoči na področju ekosistema odprtih podatkov in nanj nanašajočih se vsebin.

Območja Mestne občine Ljubljana so glede na škodni potencial, zdravje ljudi, pomembno infrastrukturo, kulturne spomenike in še nekatere druge kriterije, razvrščena na prvo mesto po poplavni ogroženosti v Sloveniji.

Prognoze za prihodnost niso nič kaj bolj vzpodbudne. Zaradi globalnih klimatskih sprememb trend ekstremnih dogodkov raste, kar pomeni, da lahko pričakujemo večjo pojavnost in tudi večjo silovitost neurij in poplav.

V okviru projekta DEAS, v katerem sodelujeta Tehnološki park Ljubljana in Mestna občina Ljubljana, je bila na novo postavljena mreža merilnih postaj na 17. strateških točkah manjših vodotokov - hudournikov, ki skupaj z že prej obstoječo merilno infrastrukturo ARSO predstavlja bogat vir odprtih podatkov o ključnih vodostajih na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). MOL je tudi lastnik in upravitelj merilne mreže.

Na kakšen način najbolje uporabiti te nove podakte, da bodo imeli največjo vrednost za prebivalce in za vse vse ostale, na katere imajo poplave vpliv, smo novembra 2021 reševali v okviru Greenhacka, kjer so bile kot rešitve predlagane idejne zasnove ter applikacije za zeleno prihodnost.

Petkovega dogodka so se udeležila tako podjetja, kot javne, raziskovalne in izobraževalne inštitucije, pridružila pa sta se nam tudi podžupan Dejan Crnek in Luka Novak iz Oddelka za zaščito in reševanje pri Mestni občini Ljubljana.  

Photo: Jasna Klančišar & Maja Ličen

Strokovnjaki, ki so bili vpeti v vzpostavitev same merilne opreme & mreže, so prisotnim predstavili doprinos odprtih podatkov za pravočasno obveščanje o poplavah. Z nami so bili: Željko Gudžulić (projektni vodja v Mestni občini Ljubljana) ter Ram Dušić Hren in Matevž Pesek (zunanja strokovnjaka DEAS pilota). Monika Cvetkov (vodja projekta na Tehnološkem Parku Ljubljana) je podala vpogled na prispevek projekta k podatkovni ekonomiji.

Uporabniški izkušnji na terenu je sledil strateški del, kjer so bile predstavljene priložnosti za združevanje in izkoriščanje odprtih podatkov na strateški ravni. Evropsko zakonodajo, ki narekuje okvirje za podatkovne strategije ter predstavitev slovenskega ekosistema odpritih podatkov, kot OPSI hub je predstavil Aleš Veršič iz Službe vlade za digitalno preobrazbo.

Photo: Jasna Klančišar & Maja Ličen

Da je potencial odprth podatkov, širše v alpskem prostoru velik, sta povzeli in potrdili Darja Kukovič in Lucija Brezočnik iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. 

Primer sodelovanja dveh držav za vzpostavitev na odprtih podatkih zasnovanega razvoja storitev nam je predstavila Tina Jukić iz Fakultete za upravo.

Tudi Aleš Pevc (vodja tehnološke pisarne in razvojnih projektov v Tehnološkem parku Ljubljana) je podal vidik na razvoj in širitev "open data ekosistema" na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni ter vpliv sodelovanja med različnimi deležniki.

Strokovno gradivo govorcev je dostopno na spodnjih povezavah:

Monika Cvetkov
Željko Gudžulić
Ram Dušić Hren
Matevž Pesek
Aleš Veršič
Kukovič & Brezočnik
Tina Jukić

Avtorstvo fotografij: Jasna Klančišar & Maja Ličen

 

 

Projekt DEAS (Data Economy Alps Strategy) spodbuja digitalizacijo javnih storitev preko identifikacije odprtih podatkov, ki vodijo v razvoj novih storitev, na mednarodni in lokalni ravni. Rezultati projekta so:
- novo postavljena mreža merilnih postaj na 17 strateških točkah manjših vodotokov, ki predstavlja bogat vir odprtih podatkov o ključnih vodostajih na območju Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljena platforma z dostopnimi API-ji (Application Programing Interface - Vmesnik za namensko programiranje) s podatki za področja okolja, mobilnosti in kulture ter Strategijo za Alpsko regijo in
- razvite nove idejne zasnove, storitve in produkti za zeleno prihodnost kot rezultati rešitev hackathona, organiziranega v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (partner projekta), Ministrstvom za javno upravo in Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI.

Nazaj