Norveška je s sredstvi podprla razvoj slovenskih šolarjev na področju digitalizacije in virtualne resničnosti

14. 09. 2022

Norveška je s sredstvi podprla razvoj slovenskih šolarjev na področju digitalizacije in virtualne resničnosti

Dijaki in študentje se bodo v okviru projekta spoznavali s tehnologijo virtualne in obogatene resničnosti, ki že danes korenito spreminja internet. 30 let nazaj so mladi iskali podatke v telefonskem imeniku in enciklopedijah, danes (še) brskamo so 2D spletnih straneh, kmalu pa se bomo na internetu povsem potopili v nov 3D svet in nepozabno izkušnjo. To nam bo omogočalo virtualni sprehod po trgovini ali po sejmu, obisk zdravnika na daljavo, pravi koncert z prijatelji, ki bodo povsem na drugem koncu sveta, številna turistična potovanja in druženja brez dolgih letalskih letov, povsem novo raven šolanja in podajanja znanja in tako dalje.

Dijaki in študentje pa se ne bodo samo spoznavali s področjem nove tehnologije, ampak se jo bodo naučili tudi uporabljati in predvsem z nio ustvarjati. V njenem ustvarjanju se skrivajo službe prihodnosti, podobno kot so danes programerji, bodo 3D ustvarjalci, kreirali najnovejše trende že v roku nekaj prihodnjih let. Nekatere skandinavske države že pospešeno izobražujejo svojo mladino, da bodo odgriznili velik del pogače, sedaj pa se jim pridružuje tudi Slovenija.

Za sodoben razvoj šolskih programov in potreb gospodarstva je potrebna strategija izobraževanja s področja programske opreme ter tehnologij prihodnosti, na čelu z XR tehnologijami (obogatene, razširjene in mešane resničnosti). Po poročanju organizacije Forbes je razširjena resničnost eden od glavnih tehnoloških trendov leta 2021, napoveduje pa ji tudi skokovito nadaljnjo rast v prihodnjih 5 letih. Uporaba XR tehnologij omogoča delo na daljavo, ustvarjanje simulacijskih okolij za učenje, sodelovanje in aktivno druženje. Tehnologija pa se vse bolj uveljavljajo tudi v procesih podjetništva in industrije, kreativne in zabavne industrije, trgovine, zdravstva, na področju razvoja šolskega izobraževanja.

Z vzpostavitvijo novih in nadgrajenih izobraževalnih programov bomo dijakom, študentom omogočili dostop do tehnologij in orodji v razširjeni resničnosti. Z učitelji, mentorji in strokovnjaki iz podjetji bomo z metodo Design Thinking definirali ustrezne delovne sklope ter jih preverili znotraj pilotnih aktivnosti (Living lab). Za delo bodo pripravljeni digitalni učni pripomočki - orodja za prikaz obogatenih učnih vsebin, interaktivne XR asistente in aplikacije, ki rešujejo realne potrebe iz gospodarstva. Sodelovanje z gospodarstvom in prenos njihovih potreb je za razvoj projekta ključnega pomena.


Glavni ciljni skupini sta:

  • učitelji, mentorji in
  • strokovno osebje ter dijaki in študentje.

Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij. V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

Uvodni sestanek Think XR projekta

12. in 13. septembra je v Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče potekal uvodni sestanek partnerjev v okviru projekta Think XR. Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 662.987 EUR (Program Izobraževanje – krepitev človeških virov). Izvaja ga 7 partnerjev, in sicer Šolski center Slovenske Konjice-Zreče kot nosilec projekta, Tehnološki park Ljubljana (TPL); Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (ULFE), Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (UPM), Hashnet d.o.o., Unior Kovaška industrija d.d. in norveški partner norveški partner Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Uvodnega sestanka so se udeležili partnerji, predstavniki Službe vlade RS za razvoj in evropsko kozehijsko politiko, predstavniki gospodarstva in lokalne skupnosti.

Cilji projekta Think XR so:

  • (1) povečanje digitalnih kompetenc ciljnih skupin (učitelji, mentorji, dijaki, študentje, strokovno osebje) na področju razvoja vsebin, uporabe in poučevanja s pomočjo razširjene resničnosti – inovativno poučevanje za 21. stoletje,
  • (2) razvoj novih inovativnih pedagoških pristopov in didaktičnih orodij, skozi vzpostavitev XR akademije in
  • (3) vzpostavitev inovativnega, odprtega in ustvarjalnega učnega okolja skozi sodelovanje izobraževanja in industrije (XR partnerstvo), ki predstavlja osnovo tudi za neformalno in vseživljenjsko izobraževanje.

Projekt povezuje partnerje iz šolstva (ŠČ, ULFE, UPM, NTNU), industrije (Unior, Hashnet) ter tehnološkega podpornega okolja (TPLJ). Partnerji iz šolstva bodo prispevali izkušnje s področja oblikovanja in izvajanja učnih programov ter razvoja didaktičnih pristopov. Dodatna vloga univerz je v prenosu tehničnega znanja in izkušenj uporabe tehnologih XR v izobraževanju. Partnerji iz industrije in TPLJ bodo prispevali specifična znanja, izzive in potrebe, ki jih naslavljamo s projektom. Vzpostavljeni XR laboratorij bodo omogočali varno okolje za inoviranje. Partner iz Norveške, tehnična univerza NTNU, bo prispeval svoj vpogled pri uporab tehnologij razširjene resničnosti na Norveškem ter povečal učinkovitost izmenjave idej ter prenosa dobrih praks v slovensko okolje.

 

  

Nazaj