Iščemo podjetja in raziskovalce na področjih z morjem povezanega gospodarstva!

22. 09. 2022

Iščemo podjetja in raziskovalce na področjih z morjem povezanega gospodarstva!

V Tehnološkem parku Ljubljana v okviru projekta Bluair na področju Slovenije izvajamo t.i. proces podjetniškega odkrivanja (EDP). Z njim želimo identificirati razvojne in inovacijske potenciale za vključevanje v obstoječe in nove verige vrednosti na različnih področjih trajnostnega modrega (z morjem povezanega) gospodarstva. 

Z EDP želimo okrepiti položaj “modrih” dejavnosti v Slovenski strategiji pametne specializacije in njenem izvajanju skozi različne podporne instrumente za raziskovalne, razvojne in inovacijske aktivnosti ter za krepitev konkurenčnosti in razvoj kadrov.

EDP izvajamo v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s čimer zagotavljamo, da bodo rezultati EDP upoštevani tudi pri snovanju prihodnjih podpornih razvojnih instrumentov.

Zato vabljena slovenska podjetja in raziskovalci na področju modrega gospodarstva, da podate svoj prispevek k analizi podjetniških in inovacijskih potencialov in izpolnite naslednji

VPRAŠALNIK

V imenu podjetja naj vprašalnik izpolni oseba z odločevalsko funkcijo ter vpogledom v inovacijske potenciale podjetja.

Izvajanje procesa podjetniškega odkrivanja (EDP) zagotavlja tudi vključevanje slovenskega znanja in tehnologij v mednarodne vrednostne verige. Slovensko modro gospodarstvo ima namreč velik potencial, da postane tehnološki voditelj v jadranskem prostoru.

EDP izvajamo v okviru projekta Blueair, sofinanciranega iz programa Interreg Adrion. Cilj projekta Blueair je okrepiti institucionalne zmogljivosti v državah in regijah jadransko-jonske regije pri opredelitvi skupne politike pametne specializacije za trajnostno modro gospodarstvo in uskladitvi lokalnih namer s strategijo EUSAIR.

Dodatne informacije:

Peter Medica
Tehnološki park Ljubljana
peter.medica@tp-lj.si
041 332519

 

 

Nazaj