BLUEAIR: Jadransko-jonska strategija pametne specializacije za modro rast

BLUEAIR: Jadransko-jonska strategija pametne specializacije za modro rast


Trajanje projekta: 01. 12. 2020 - 31. 05. 2023

Spletna stran:

https://blueair.adrioninterreg.eu/

Kontakt: Peter Medica

Telefon: +386 1 6203474

E-naslov: peter.medica@tp-lj.si


Dve morji, številne neizkoriščene tržne priložnosti v modrem gospodarstvu, različna obalna in celinska ozemlja, ki se približujejo enemu pristopu: makroregionalni S3 o modri rasti BLUEAIR!

Za jadransko-jonski prostor je značilna razdrobljenost inovacijskih politik o modri rasti. Jadransko-jonske regije zato želijo poiskati skupni, na znanju temelječi pristop k izboljšanju konkurenčnosti sektorjev modrega gospodarstva. Države in regije, ki si delijo isti morji, potrebujejo usklajene politike modre rasti tudi za načrtovanje prihodnjega inovacijskega sodelovanja na področjih, kot so pomorski promet, boljša energetska povezanost, zaščita morskega okolja, spodbujanje trajnostnega turizma ipd.

Projekt Blueair želi z načrtovanjem makroregionalne strategije pametne specializacije o modri rasti in povezovanjem inovacijske skupnosti povečati institucionalne zmogljivosti jadransko-jonskih držav in regij pri opredelitvi skupnih prioritet modre rasti ter s skupnim pristopom zagotoviti usklajenost lokalnih pobud s strategijo EUSAIR. Skupni pristop bo izboljšal upravne zmogljivosti, inovativnost in gospodarski razvoj v makroregiji.

Cilji projekta so izboljšanje kompetenc inovacijskih akterjev s področja modrega gospodarstva, prepoznavanje sektorjev skupnega makroregionalnega interesa, izkoriščanje potencialov za nadnacionalno sodelovanje ter podpora razvoju enotne makroregionalne S3 o modri rasti v jadransko-jonski regiji. Te cilje si bo projekt prizadeval doseči z vključitvijo vseh akterjev modela četvorne vijačnice v opredelitev skupne strateške vizije. Projekt bo s podporo raziskovalnega sektorja in področnih strokovnjakov razvil scenarije razvoja izbranih področij modrega gospodarstva in s tem podlage za izkoriščanje čezmejnih inovacijskih priložnosti.

Partnerji:

 • Znanstveni park Area (IT) – vodilni partner
 • Gospodarska zbornica Hrvaške (HR)
 • Tehnološki park Ljubljana (SI)
 • Občina Izola (SI)
 • Raziskovalni center Univerze v Pireju (GR)
 • Regija Centralna Makedonija (GR)
 • Nacionalna agencija za znanstvene raziskave in inovacije (AL)
 • Inovacijski in podjetniški center Tehnopolis (ME)
 • Gospodarska zbornica Črne Gore (ME)
 • Univerza v Beogradu (RS)
 • Gospodarska zbornica Federacije Bosne in Hercegovine (BA)

Celotni proračun projekta: 2.440.000 EUR

Novice:


Nazaj