World Cafe - Meetup

World Cafe - Meetup

Datum dogodka: 21. 04. 2022 ob 18:00

Vabimo vas na dogodek »World Cafe - Meetup«, ki bo potekal  v četrtek, 21. 4. 2021, v živo v Studio one Hotel. Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.

Na dogodku bomo ustvarili prostor za povezovanje kreativnih ustvarjalcev, SME, ki delujejo na področju digitalizacije, in kulturnih institucij.

Skozi dinamično komunikacijsko orodje bomo preverili izkušnje in zadovoljstvo udeležencev z dosedanjmi pilotnimi/projektnimi aktivnostmi ter definirali potrebe, ideje in usmeritve za oblikovanje pametnih pospeševalnikov v okviru projekta Sache(Deliverable D.T4.2.1), sofinanciranega iz programa Interreg Central Europe.

Predviden program:

18:00 – 18:05 – Pozdravni govor
18:05 – 19:00–  Predstavitev sodelujočih / predstavitev rezultatov pilotnih aktivnosti projekta Sache
19:00 – 20:00 –  Pregled potreb, usmeritev in idej za oblikovanje pametnih pospeševalnikov med kreativnimi ustvarjalci in kulturnimi institucijami
20:00 – 21:00 – Networking in mreženje

Vstop na dogodek je brazplačen. Prijave so obvezne:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7oUuL8vqSc4Dhe-QMLPB3oAZuFKnM9Sj4YhXUmebAKx0PAQ/viewform

Dogodek organizira Tehnološki park Ljubljana d.o.o.


Nazaj