Vzpostavitev sistema odprte inovacije na območju jadransko-jonske regije

Vzpostavitev sistema odprte inovacije na območju jadransko-jonske regije

Datum dogodka: 07. 06. 2019 ob 10:00

V projektu OIS-AIR, ki ga izvaja Tehnološki park Ljubljana s partnerji, vzpostavljamo in razvijamo sistem odprte inovacije na območju jadransko-jonske regije - skupnega stičišča tehnologij in inovacij na makro-regionalni ravni. S projektom želimo okrepiti in izboljšati razvoj industrijskih in podjetniških dejavnosti z vključevanjem vseh akterjev, od raziskovalnih ustanov do MSP in snovalcev politik.

Ključni cilji projekta so ustanovitev lokalnih inovacijskih centrov in njihova povezava v OIS-AIR mrežo, pomoč podjetjem pri dvigu inovacijske stopnje, identifikacija raziskovalnih inovacij in povezovanje z gospodarstvom, izvedba meddržavnega poziva raziskovalcem in inovatorjem ter podelitev finančnih spodbud najbolj inovativnim projektom.

Vabljeni na dogodek, na katerem bomo spregovorili o potrebnosti transregionalnega inovacijskega sodelovanja pri krepitvi verig vrednosti ter podpisali sporazum o vzpostavitvi trajne inovacijske mreže OIS-AIR Innovair.

Pridružite se nam v petek, 7. junija 2019, ob 10. uri v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana. Veseli bomo vaše potrditve udeležbe.

Program:

10.00-10.10 Pozdravni nagovor

Matej Cerar, direktor, Tehnološki park Ljubljana

10.10–10.25 Predstavitev projekta OIS-AIR

Simona Knežević Vernon, vodja oddelka za krepitev podjetništva, Tehnološki park Ljubljana

10.25-10.40 OISAIR razpis Proof of Concept: Namen in cilji

Elena Banci, AREA Science Park

10.40-11.50 Vloga transregionalnega inovacijskega sodelovanja pri krepitvi verig vrednosti

 Osrednji govor:

Marko Hren, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Okrogla miza:

Prof. Sergio Paoletti, predsednik, AREA Science Park

Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za evropske makro regije, Ministrstvo za zunanje zadeve

Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dr. Igor Kovač, Institut Jožef Stefan

11.50-12.00 Slavnostni podpis sporazuma o ustanovitvi mreže OISAIR Innovair

12.00-14.00 Kosilo

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Kontaktna oseba:

Peter Medica, peter.medica@tp-lj.si


Nazaj