Startup trening za prijavo na razpis P2 2024

Startup trening za prijavo na razpis P2 2024

Datum dogodka: 22. 03. 2024 ob 09:00

Spodbuda P2 za zagon inovativnih podjetij je ponovno na voljo! Ne zamudite predstavitve novih pogojev razpisa ter treninga pitcha, ki vam prinese dodatnih 7 točk na razpisu.

Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Lokacija in čas izvedbe

Startup trening bo potekal 22.3.2024, od 9. do 17. ure v XR LABU (naslov Tehnološki park 18, stavba C).

Program

08:30 Registracija, prihod udeležencev in pozdrav izvajalca treninga  

09:00 - 10:00 Predstavitev razpisa 

Podrobna predstavitev javnega razpisa P2 in postopka oddaje vlog, s posebnim poudarkom na vsebinskih razlikah med javnim razpisom P2 2024 in javnimi razpisi P2 iz prejšnjih let

Kratka predstavitev drugih spodbud Sklada in širšega ekosistema za inovativna zagonska podjetja

10:00 - 10:15 Odmor za osvežitev 

10:15 - 12:15 Vsebinska obrazložitev in napotki za izpolnjevanje prijavnice 

Predstavitve in praktične vaje s področja razvoja inovativne poslovne ideje, s poudarkom na vključevanju trajnostnih vidikov, izgradnje poslovnega modela z uporabo orodja kanvas poslovnega modela ('business model canvas'), priprave kratke predstavitve ('pitch') v video formatu,  ustanovitve podjetja in ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja. 

12:15 - 13:00 Odmor za kosilo 

13:00 - 15:00 Pitch inovativnih idej udeležencev/projektov 

Kratke (90s) predstavitve oz. pitch-i inovativnih poslovnih idej udeležencev. Na Pitche bodo povabljeni relevantni deležniki inovativnega zagonskega ekosistema, to so uveljavljena start-up podjetja, investitorji, start-up mentorji, ekspertni svetovalci, z namenom zagotoviti povratno informacijo in podati predloge za izboljšanje. Pitch vašega projekta je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi (obrazec 6 razpisne dokumentacije). 

15:00 - 15:15 Odmor za osvežitev 

15:15 - 17:00 Individualna 10 minutna svetovanja

Vsakemu udeležencu/projektu bomo na podlagi slišanega pitcha zagotovili kratka (največ 10 min) individualna svetovanja glede izvodljivosti in nadgradnje inovativne poslovne ideje.  

PRIJAVA NA DOGODEK 

Prijave bodo odprte do 13. marca do 14.00 ure. Po tem roku prijava na trening več ne bo mogoča. 

Obveščanje o lokaciji izvedbe

Potrditev o razvrstitvi na lokacijo prejmete na svoj elektronski naslov v najkasneje v ponedeljek 18. marca.  Prijave, ki ne bodo izbrane za primarno izbrano lokacijo bodo na elektronski naslov 18. marca prejele tudi prijavnico za lokacije z razpoložljivimi kapacitetami, na katere bo prijava potekala po principu “prvi pride, prvi melje“.   

Mentorji, ki bodo izvajali trening 

Katja Čenčur je vodja tehnološke skupnosti Tehnološkega parka Ljubljana, specializirana za poslovni razvoj, z bogatimi izkušnjami pri mentorstvu in usmerjanju startupov pri učinkoviti navigaciji in lansiranju produktov. Navdušena nad inovacijami, spodbujanjem in povezovanjem deležnikov v panogi za spodbujanje podjetniške rasti in razvoja.

Milan Lazarević, Start-up Community manager v Tehnološkem parku Ljubljana in nekdanji CTO v ABC pospeševalniku, kjer so ustvarili več kot 600 startup dogodkov, partnerstva z več kot 250 VC in angelskih vlagateljev je postalo del 3 največjih evropskih in svetovnih združenj pospeševalnikov, pospešilo in investiralo v več kot 100 start-upov ter jim skupaj pomagalo zbrati več kot 30 milijonov evrov. Milan je bil del številnih različnih projektov, delavnic, zgodb o uspehu, hackathonov, mentorstev itd. Ima tudi izkušnje z vodenjem lastnega podjetja in zagonom startupa.

David Rakar ima 20+let podjetniških izkušenj iz malih podjetij, vključno s pisanjem prijav na različne razpise na nacionalnem in mednarodnem nivoju (P2, Erasmus+, Horizon, itd.).

Jernej Pintar je direktor Tehnološkega parka Ljubljana in izkušen povezovalec skupnosti z dokazano zgodovino poklicnih usposabljanj, coachinga, prodaje in poslovnega mreženja. Usposobljen tudi za poslovno diagnostiko, pogajanja, poslovno načrtovanje in analitične veščine.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo treninga na Tehnološkem parku Ljubljana pišite na katja.cencur@tp-lj.si.

Za dodatne informacije v zvezi s pogoji razpisa in prijavo na razpis pišite na info@podjetniskisklad.si.

PRIJAVA NA DOGODEK 

O Tehnološkem parku Ljubljana  

Tehnološki park Ljubljana (TP LJ) je tehnološki hub, kjer se stikajo vrhunske tehnologije, srečujejo najboljša razvojna podjetja in nastajajo nove tehnološke zgodbe. Najboljši prostor in najboljša tehnološka skupnost za vrhunska tehnološka podjetja.


Nazaj