ScaleUPgrade konferenca - TECHumanity

ScaleUPgrade konferenca - TECHumanity

Datum dogodka: 26. 01. 2022 ob 09:00

Živimo v svetu velikih globalnih sprememb. Epidemija je zatresla tla pod nogami svetovni logistiki in dobavnim verigam, omogočila razcvet najnovejšim tehnologijam ter nas priklenila pred zaslone, povzročila »The Great Resignation« in delodajalce pahnila v borbo za kadre, premešala marketinške algoritme, ob vsem tem pa ljudi postavila mentalno neudoben položaj.

Vabljeni na ScaleUPgrade konferenco, ki bo v celoti posvečena aktualnim temam, s katerimi se soočajo tehnološka, mednarodna, hitrorastoča scaleup podjetja.

Predstavili bomo ključne novosti in spremembe v današnjem svetu, ki je na nekakšnem razpotju. Na eni strani se tehnologija razvija v nove razsežnosti, hkrati pa se prebuja človeška zavest in skrb za okolje. Spojili bomo dva svetova, dobrodošli v TECHumanity!

PRIJAVA NA DOGODEK  

Zakaj se udeležiti?

Spoznali boste:

 • S kakšnimi vse izzivi se srečujejo vsa podjetja od leta 2020 zaradi epidemije.
 • Kaj pomeni in kako deluje »buzz word« metaverse v praksi.
 • Kaj pomenijo spremembe v globalnih dobavnih verigah za slovenska podjetja.
 • Kako ustvariti trajnostni svet z ravnotežjem med dobičkom, ljudmi in planetom.
 • Kako ohraniti mentalno zdravje in mirno kri, ko cel svet nori.
 • Ključnega pomena pa bodo povezovanja  in nova poznanstva v smeri reševanja podobnih izzivov, kar je tudi namen ScaleUPgrade skupnosti.

Komu je namenjena?

ScaleUPgrade konferenca je v osnovi namenjena slovenskim scale-up podjetjem, ki so uspešna, mednarodno konkurenčna in prodorna, hitro zaposlujejo in razvijajo nove kompetence ter ustvarjajo nove tehnologije in produkte.

Dogodek pa je seveda odprt in zanimiv tudi za start-upe, na poti v scaleup fazo, ter za korporacije in podporna okolja za podjetništvo, ki se želite seznaniti s praktičnimi primeri in izzivi dela v prihodnosti.

 * Scaleup podjetja so tista, ki imajo 10 ali več zaposlenih, vsaj milijon evrov letnega prometa ter so v fazi hitre mednarodne rasti in širitve.

Program 

09:00 - 9:15 - Uvodni pozdrav 

Rok Huber, Vodja sektorja za posebne razvojne spodbude, Slovenski podjetniški sklad 

9:15 - 10:30 - Dobrodošli v Metaverse!

Vsak dan prihajajo nove tehnologije, ki brišejo meje med virtualno resničnostjo in realnim svetom. Kako bodo podjetja v prihodnosti delovala v obeh svetovih oz. ali bo 3D različica realnosti, dejansko prevladala tudi v poslovnem svetu? Metaverse bo posegel tudi v interakcije med ljudmi in družbo ter verjetno povsem na novo definiral delo od doma, izkušnje nakupovanja in učenja. Zato je ključno, kako se bodo temu prilagodili posamezniki in podjetja.

Keynote: Igor Tasic, Meta Ventures

* Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Panel:

 • Igor Tasic, Meta Ventures
 • David Kvaternik, Tovarna Tech
 • Marko Cafnik, Multiverzum
 • dr. Jože Guna, FE

Panel vodi: Aleš Pevc, Tehnološki park Ljubljana

10:30 - 11:30  Vizija in smisel podjetja ustvarjata predane sodelavce

Pred začetkom pandemije smo opazovali nove trende v korporativnih kulturah uspešnih podjetij. Pomen jasne vizije, ustvarjanje kreativnega okolja, mehko vodenje, medgeneracijsko sodelovanje, Unbossing, razvoj podjetja kot tima timov… Pandemija je nekatere trende na silo ustavila, druge pa zelo pohitrila. Kaj lahko pa pričakujemo v prihodnje?

Keynote: Dani Polajnar, TBA

Panel: 

 • Dani Polajnar, TBA
 • Miha Lavtar, Optiweb
 • Jure Pompe, XLAB

Panel vodi: Elvisa Basailović, Tehnološki park Ljubljana

11:30 - 12:30 - Premiki v globalni logistiki 

Kaj se je zgodilo 2021, da se je logistika upočasnila in predvsem podražila. Kakšni so bili izzivi za podjetja odvisna od globalne dobave in kako so jih reševali. Kaj nam prinaša leto 2022 , kako se bo globalna dobava spremenila ter kako se bodo podjetja temu prilagodila?

 • Primož Zelenšek, Chipolo
 • Luka Rutar, Danfoss
 • Mihovil Rameša, Intereuropa d.d.

Panel vodi: Milan Lazarević, Tehnološki park Ljubljana


12:30 - 13:00 - Odmor 

13:00 - 14:00 Soustvarjanje proaktivnih STEM mladostnikov

 • Damjan Širca, Epilog, podjetnik in podpornik "Inženirji bomo!"
 • Matic Munc, Mladi Zmaji, predavatelj, aktivist, psiholog, ki mlade aktivira za tem bolj aktivno preživljanje prostega časa in izvajanje ambicioznih projektov.
 • Rok Capuder, Zavod 404, bivši učitelj, ki otroke usmerja v STEM

Panel vodi: Jernej Pintar, Tehnološki park Ljubljana 

14:00 - 15:15 Trajnostna prihodnost s pomočjo moči tehnologije

Ustvarjanje trajnostnega sveta z ravnotežjem med dobičkom, ljudmi in planetom bo neizogibno v bližnji prihodnosti. 

Keynote: Petra Čiček, CEE Sustainability & Cloud&AI Program Lead, Microsoft 

* Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Panel:

 • Petra Čiček, Microsoft
 • Dan Podjed, antropolog
 • Samo Mirnik, KLS Ljubno

Panel vodi: Elvisa Basailović, Tehnološki park Ljubljana 

15:15 - 16:15 Avtomatizacija na agro področjih

Predstavitev tehnologij, s pomočjo katerih smo korak bližje učinkovitosti in avtomatiziranemu ciklu kmetijske proizvodnje, ki na eni strani zadovolji potrebo po količini & kakovosti pridelane hrane kot tudi upošteva zahtevani minimalni okoljski vpliv.

Panel*:

 • Grega Milčinski, Sinergise d.o.o.
 • mag. Eva Korošec, Paradajz d.o.o.
 • Jurij Žnideršič, INO Brežice d.o.o.

Panel vodi: dr. Monika Cvetkov, Tehnološki park Ljubljana

Gost: dr. Blaž Germšek, Kmetijski inštitut Slovenije, Infrastrukturni center Jablje

16:15 - 17:15 Mentalna kondicija zaposlenih

Nihče ni imun pred številnimi stresorji, ki jih povzroča trenutna kriza. Kaj lahko vodje in direktorji podjetij storijo za izboljšanje psiho-fizične vzdržljivosti zaposlenih in ustvarijo varno, zdravo in vzpodbudno delovno okolje.

 • Aleš Vičič, poslovni psiholog
 • Dr. Sabina Đuvelek, organizacijska psihologinja in svetovalka
 • Vera Nunić, EKWB

 Panel vodi: Rebeka Žerovnik, Tehnološki park Ljubljana

 

PRIJAVA NA DOGODEK  

 

Lokacija

Dogodek bo potekal on-line preko aplikacije Zoom. Povezavo do dogodka prejmete dan pred dogodkom. 


Dodatne informacije 

Elvisa Basailović, elvisa.basailovic@tp-lj.si

Dogodek organiziramo v okviru Startup Plus Programa Slovenskega podjetniškega skladaDogodek je brezplačen, prijava obvezna. 

—-----------

Progam sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.


Nazaj