Scale-up srečanje: Quiet Quitting se nezadržno širi. Kako ukrepati?

Scale-up srečanje: Quiet Quitting se nezadržno širi. Kako ukrepati?

Datum dogodka: 22. 09. 2022 ob 15:00

Na trgu se je v zadnjih mesecih močno okrepil trend med zaposlenimi, ko vedno bolj izprežejo in s tihim zgledom k temu spodbujajo tudi ostale. Imenuje se Quiet Quitting / Tiha odpoved.

Na scale-up srečanju vam bomo s tremi uspešnimi vodjami predstavili, kako:

  • Premagati tiho odpoved, ko zaposleni povsem izprežejo?
  • Delati z nezainteresiranimi zaposlenimi?
  • Prilagoditi organizacijsko kulture in sisteme?

Raziskava Gallup je pokazala, da je le 13 odstotkov vprašanih angažiranih pri svojem delu. Za vzpostavitev dobre kulture v podjetju je ključno razumevanje, da ne gre za seznam pravil, ampak za splet različnih dejavnikov, ki jih morajo ljudje prevzeti za svoje.

Kako se s tem izzivom soočajo nam bodo povedali mag. Lucija Sajevec, Infinite Pure Solutions, Gregor Udovč, OŠ Veliki Gaber in Vesna Kovač, Celtra. Se vidimo!

KDAJ?

Četrtek, 22. september 2022, od 15. do 17.30 ure.

KJE?

Tehnološki park Ljubljana, Bistro FTP

PRIJAVA

Dogodek je namenjen le vodjem scale-up podjetij, z vsaj 10-imi zaposlenimi, 1 mio letnih prihodkov in so v fazi hitre mednarodne rasti. Svojo prijavo na dogodek oddajte s klikom na povezavo PRIJAVA.

GOVORCI

Lucija Živa Sajevec v svoji karieri sledi načelu KAIZEN – stremenju k nenehnim izboljšavam ter napredku z vključevanjem vsakega. Njeno delo temelji na prizmi povezovanja sodelavcev in iskanju novih talentov, ki jih skupaj povezuje v uspešno ekipo. Zavezana je k načelom odprtega komuniciranja in sodelovalnega voditeljstva. Je magistra ekonomije, ki si je svoje izkušnje tudi nabirala z delom v multinacionalki, 8 let je bila direktorica podjetja AMZS, danes pa je soustanoviteljica podjetja Infinite Pure Solutions in del ekipe Katapulta. 

Vesna Kovač je vodja HR v Celtri. V svoji vlogi usmerja globalno kadrovsko strategijo in vizijo, ki vodi kulturo odlične uspešnosti, vključevanja ljudi in vzpostavlja napredne programe in pobude, povezane z ljudmi. Osredotoča se predvsem na privabljanje najboljših talentov in vzpostavljanju vključujoče in privlačne organizacijske kulture.

Gregor Udovč je od leta 2016 ravnatelj Osnovne Šole Veliki Gaber, kjer vodi in je odgovoren za razvoj kariere približno 50 učiteljev in učiteljic. S spremembami so pričeli že prvi dan njegovega mandata. Takoj na začetku je Gregor v ospredje postavili timsko delo zaposlenih in kvalitetne odnose. Veliko je investiral v delovne pogoje zaposlenih, razvoj kadra in posledično se rezultati izboljšujejo iz leta v leto. OŠ Veliki Gaber sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+, z izmenjavami strokovnega kadra med sodelujočimi šolami iz Italije, Španije, Turčije in Litve.

---------

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

 


Nazaj