Posvet Slovenskega Blockchain Partnerstva: S konvergenco tehnologij do digitalne transformacije družbe

Posvet Slovenskega Blockchain Partnerstva: S konvergenco tehnologij do digitalne transformacije družbe

Datum dogodka: 11. 12. 2019 ob 09:00

Slovenija je v zadnjih letih zelo aktivna na področju uporabe in razvoja blockchain tehnologije in drugih digitalnih tehnologij v regiji, Evropski Uniji in širše. Projekti slovenskih blockchain startup podjetij so postali referenčni primeri dobrih praks v številnih dokumentih in strateških podlagah evropskih in globalnih institucij.

V mednarodni javnosti je Slovenija prepoznana kot vzor sodelovanja javnega in zasebnega sektorja na področju blockchain tehnologij, kar se kaže v nedavni pridružitvi Slovenije v “Skupino držav prijateljic digitalnih tehnologij”, ki deluje v okviru OZN. Uvajanje blockchain tehnologije v poslovne modele in procese podjetij ob hkratni digitalni transformaciji družbe utira pot redefiniciji družbene vrednosti. Pri tem pa zahteva konvergenco tehnologij in znanj ter spreminja vlogo posameznika v razmerju do novih tehnoloških izzivov.

Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki je v sodelovanju z državami članicami 10. aprila 2018 ustanovila Evropsko blockchain partnerstvo in pričela s pospešenim razvojem pilotnih storitev na interoperabilni Evropski blockchain infrastrukturi. V sklopu partnerstva postavlja okvir za bodočo ureditev na ravni Evropske Unije, medregijsko, čezmejno in globalno. Slovenija je aktivna članica Evropskega blockchain partnerstva, tako z nacionalnim članstvom v skupini držav za oblikovanje politik, kot tudi v ekspertnih skupinah za razvoj evropske blockchain infrastructure in pripadajočih storitev. Evropska komisija je prav tako prepoznala Slovenijo kot eno najbolj naprednih držav na področju blockchaina in umetne inteligence, zato bo prvi pilotni regijski sklad za financiranje blockchain in startup podjetij s področja umetne inteligence alocirala prav v Sloveniji.

S posvetom vzpostavljamo Slovensko Blockchain Partenrstvo (SBP) z namenom zagotovitve integriranega pristopa in vključevanja vseh deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi delujejo na področju blockchain in ostalih konvergenčnih tehnologij v Sloveniji. Slovensko Blockchain Partnerstvo vključuje vse deležnike slovenskega blockchain ekosistema: ministrstva, konvencionalna in blockchain podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, predstavnike organizacij civilne družbe in posameznike ter tudi deležnike ekosistema konvergenčnih tehnologij: umetne inteligence, strojnega učenja, interneta stvari, velepodatkov, virtualne in obogatene resničnosti.

Udeležba na posvetu je brezplačna!

Program dogodka

 

09.00 – 10.00

Registracija udeležencev

10.00 – 10.15

Pozdravni nagovori

 

·       Jernej Pintar, direktor, Tehnološki park Ljubljana / Smart Space projekt
·       Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (tbc)
·       Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (tbc)
·       Zoran Poznič, minister, Ministrstvo za kulturo
·       Rudi Medved, minister,Ministrstvo za javno upravo (tba)

10.15 – 10.30

Predstavitev Evropskega Blockchain Partnerstva in pilotnih projektov prve generacije

 

mag. Nena Dokuzov, predstavnica Slovenije v Evropskem Blockchain Partnerstvu in vodja Projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije, MGRT

10.30 – 10.45   

Predstavitev testne nacionalne blockchain infrastrukture

 

Tadej Slapnik, direktor, HashNet
Tomaž Kampuš, član uprave, Telemach

10.45 – 12.15  

Panel: Integracija blockchain tehnoloških rešitev v tradicionalne poslovne modele

Predstavitev projektov Demo/Piloti II, ki za izvedbo projektov predvidevajo uporabo blockchain tehnologije in umetne inteligence:
·     Energetska učinkovitost v energetiki in v sodelovanju z drugimi sektorji
Gregor Novak, SunContract.org in Viris, Milan Gabor
·     Digitalne kompetence
Vlado Gobec, Pro-bit in dr. Aleksander Zidanšek, IJS
·     Trajnostna mobilnost
Tanja Mohorič, ACS in dr. Boris Horvat, Abelium
·     Pametna mesta in skupnosti
Peter Goltnik, član uprave, Iskra d.d.
·     Krožno gospodarstvo
Dragica Marinič, SRIP Krožno
·     Trajnostni turizem
Tomi Ilijaš, Arctur in Tomaž Furlan, Lucis
·     Trajnostna mobilnost
Elena Jokanović, GEN-I

12.15 – 12.30

Odmor

12.30 – 14.00

Slovensko blockchain partnerstvo

 

Predstavitev stališč in iniciativ deležnikov:

·     Predstavniki blockchain organizacij in podjetij

Peter Trček (Blockchain Think Tank), Tanja Bivic (Blockchain Alliance Europe),
Jure Pirc (Slovenska Blockchain skupnost), Klemen Rupnik (Slovensko blockchain združenje)

·     Partnerji iz javnega sektorja: ministrstva in občine
Ministrstva:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo

Občine: Maribor, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Podčetrtek, predstavniki mestnih občin

·     Predstavniki institucionalnega podpornega okolja

Natalija Stošički ali Matej Zalar, SID banka

Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Jelena Miloševič, Banka Slovenije

·     Predstavniki izobraževalnih in raziskovalnih institucij

Marko Grobelnik, Inštitut Jožef Štefan,

dr. Matevž Pustišek, Univerza v Ljubljani,

dr. Muhamed Turkanovič, Univerza v Mariboru

·     Zainteresirani posamezniki in strokovna javnost  

14.00 – 15.00

Druženje s pogostitvijo

             

*Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev programa


Nazaj