Pionirji digitalne preobrazbe 2.0 – SKUPAJ ZA DIGITALNO AMBICIJO

Pionirji digitalne preobrazbe 2.0 – SKUPAJ ZA DIGITALNO AMBICIJO

Datum dogodka: 07. 06. 2024 ob 09:00

SRIP GoDigital vas vljudno vabi na drugo delavnico namenjeno ugotavljanju potenciala podjetij v Sloveniji na področju tehnologij, fokusnih področij in produktnih smeri. 

V okviru druge delavnice SRIP GoDigital bomo skupaj z vami na podlagi analize in rezultatov ankete predstavili glavna tehnološka in fokusna področja ter produktne smeri, ki bodo del akcijskega načrta SRIP GoDigital na področju digitalnih inovacij in IKT sektorja. Poleg tega pa bomo skupaj pripravili aktivnosti za akcijski načrt, ki bo vseboval poleg IKT-ja tudi horizontalne vsebine razvoj človeških virov, internacionalizacijo in podjetništvo. Tako želimo podkrepiti pomembnost podpornih področij, ki so ključna za dvig inovativnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

Na delavnici bodo tudi tokrat prisotni vodilni raziskovalci, inovatorji, podjetniki ter strokovnjaki s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), da skupaj zastavimo aktivnosti, ki bodo uporabne za IKT sektor v Sloveniji. 

Delavnica bo potekala 7. junija 2024 in bo osredotočena na  določitev ključnih tehnologij, fokusnih področij in produktnih smeri in pripravo akcijskega načrta SRIP-a.

 Z vašim sodelovanjem in aktivno udeležbo bodo lahko rezultati in aktivnosti, ki bodo zapisane v akcijski načrt usmerjene v področja, kjer ima Slovenija dejanski potencial za skupni razvoj. 

Delavnica je brezplačna, obvezna je PRIJAVA!

 


Nazaj