Novi pristopi za reševanje izzivov v zdravstvu: DIHs za P4 Medicino

Novi pristopi za reševanje izzivov v zdravstvu: DIHs za P4 Medicino

Datum dogodka: 12. 06. 2024

Sodelujte v dinamičnih sejah povezovanja in prispevajte k inovacijskim rešitvam za prihodnost zdravstva. Pridružite se nam, 12. junija 2024, preko spleta na dogodku "Novi pristopi za reševanje izzivov v zdravstvu: DIH-i za P4 medicino".

Odkrivanje potenciala P4 medicine

Dogodek bo služil kot platforma za združevanje deležnikov in vodij iz zdravstvenega sektorja ter sorodnih področij, da skupaj raziščemo perspektive P4 medicine - prediktivne, preventivne, personalizirane in participativne. Dogodek, ki temelji na projektu DIHsP4_Medicine, si prizadeva podpreti prizadevanja evropskih digitalnih inovacijskih središč (EDIH-ov) za promocijo paradigme P4 v medicinskem področju ter digitalizacijo zdravstva skozi različne storitve in mehanizme sodelovanja v ekosistemu.

Gradnja sodelovalnih rešitev

Temeljni del dogodka je validacija skupnega akcijskega načrta, ki so ga razvili partnerji konzorcija tekom projekta. Načrt bo validiran skupaj s strokovnjaki iz medicinskih in zdravstvenih sfer. Ta načrt bo prispeval k ustvarjanju dinamičnih in povezanih inovacijskih ekosistemov, z znatnim vplivom na sektor zdravstva in dobrega počutja, v skladu z evropsko zdravstveno strategijo.

Vaša prisotnost je pomembna

Vaša udeležba na dogodku je pomembna, saj ponuja priložnost za mreženje z nacionalnimi in mednarodnimi EDIH-i, podjetji, medicinskimi institucijami in drugimi deležniki s področja.

Registrirate se lahko tukaj!

Vključevanje in povezovanje

Dogodek bo vključeval povezovanje, ki bodo omogočila načrtovanje virtualnih ali osebnih srečanj ena na ena s potencialnimi sodelavci, deležniki in drugimi udeleženci prek platforme B2Match.

Komu je dogodek namenjen

  • Ponudnikom tehnologij
  • Inovatorjem
  • Javnim institucijam
  • Zdravstvenim institucijam
  • Digitalnim inovacijskim središčem
  • Igralcem inovacij

Zabeležite si 12. junij v svoj koledar in se pridružite spletni, bogati razpravi o preoblikovanju prihodnosti zdravstva skozi inovativne pristope in prizadevanja.

Registrirate se lahko tukaj!


Nazaj