Konferenca HealthDay.si 2020

Konferenca HealthDay.si 2020

Datum dogodka: 22. 10. 2020 ob 14:00

HealthDay.si je vodilna slovenska skupnost za inovacije v zdravstvu. Tema tokratne konference je "Na vrednosti osnovan zdravstveni sistem: ali odpiramo vrata za nove priložnosti?". Brezplačna konferenca na spletu bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku.

Plačilo zdravljenja le, če je to za bolnika učinkovito. Predpis posamezniku prilagojene terapije, ki dokazano deluje, namesto zdravila namenjenega široki populaciji bolnikov z isto diagnozo. To sta le dva primera na vrednosti temelječega  plačevanja v zdravstvu (angl. value-based care), ki zadnja leta postaja vse pogosteje omenjan koncept pri razpravah o tem kako izboljšati kakovost zdravstvene oskrbe in izboljšati finančno vzdržnost zdravstvenih sistemov. 

Na izidih osnovana zdravstvena oskrba vključuje tako personalizirano medicino kot širše storitve koordinirane integrativne oskrbe. In še marsikaj drugega. Na letošnji konferenci skupnosti Healthday.si se bomo spraševali, kako razmišljati v današnjem času hitrega napredka in tehnologij, ki prodirajo v zdravstvo in korenito izboljšujejo izide zdravljenja ter zadovoljstvo bolnikov. Konkretno bomo pogledali, kakšen napredek je bil doslej v okviru te tematike dosežen na področju radiologije in onkologije, ter se s predstavniki zdravstvenih ustanov pogovorili o njihovem vidiku trenutnega stanja v Sloveniji. 

PROGRAM

14:00 Pozdrav/ Introduction (slo) Jakob Šušterič, MESI
14:05 The Value of Change: How Technology is Transforming Medicine (eng), John Nosta
14:25 Kratek pogovor / follow up discussion (eng) Tomaž Gornik
14:35 Value based care in Europe, Denis Horgan - še ni potrjeno/TBC
14:50 Kratek premor / Short break
14:55 Odločanje o terapijah na podlagi genetskih testov (slo), Dr. Simona Borštnar, Onkološki inštitut LJ
15:10 Posamezniku prilagojeno zdravljenje z matičnimi celicami (slo), Dr. Andrej Cör, Valdoltra, še ni potrjeno/TBC
15:25 Value-based Radiology: From Volume to Value (eng), Woojin Kim
15:40 Kratek pogovor / Follow up discussion (eng)
15:50 Okrogla miza: Ideje so, kako pa jih sprejema sistem? (slo)

  • Anka Bolka, ZZZS

  • Jurij Šorli, SB Topolšica

  • Vojko Flis, UKC Maribor

  • predstavnik zavarovalnice, vabljen

  • predstavnik društva pacientov, vabljen

  • Moderira: Sašo Novak 

16:30 Refleksije / Q&A (slo/eng)

konferenco moderira Tjaša Zajc / moderated by Tjaša Zajc

Za več informacij si poglej: http://HealthDay.si ali nam piši na urska.rauter@tp-lj.si

 

Konferenco omogočajo:

 

Z nami bodo

John Nosta - mnenjski voditelj na področju digitalnega zdravja, kreativni mislec in strateg, ki redno piše za Forbes, Psychology Today, Fortune in Bloomberg. V svoji zgodnje karieri je bil raziskovalec na Harvard Medical School, kjer je bil so-avtor številnih strokovnih člankov s področja  kardiovaskularne fiziologije, s fokusom na akutni miokardni infarkt in ventrikularne aritmije ter nenadne srčne smrti. Danes je predsednik svetovalne družbe Nostalab in med drugim član svetovalnega odbora Google Health. 

Woojin Kim - radiolog, podjetnik, zdravstveni informatik. V času klinične prakse je bil v bolnišnici Pennsylvania vodja številnih oddelkov, in med arhitekti tehnološke rešitve za radiološkim potreba prilagojen iskalnik podatkov. Kasneje je so-ustanovil podjetje Montage Healthcare Solutions, ki ga je leta 2016 kupilo podjetje Nuance Communications, vodilno podjetje na področju tehnologije prepoznavanja glasu v katerem je do decembra 2019 delal kot klinični vodja za informatiko (CMIO). 

Dr. Simona Borštnar, dr. med. - specialistka interne medicine in internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana. Je vodja multidisciplinarnega tima za rak dojk in predsednica Združenja za senologijo SZD.

Sašo Novak - s področjem delovanja zdravstvenih sistemov ter izzivi in priložnostmi znotraj le teh, se ukvarja že skoraj dve desetletji. Več let je vodil področje korporativnih zadev pri mednarodnih farmacevtskih družbah Roche in GlaxoSmithkline, kjer je pri svojem delu sodeloval s predstavniki bolnikov, zdravniki in ostalimi zdravstvenimi delavci, znanstveniki ter odločevalci in na ta način pripomogel k iskanju rešitev za hitrejše uvajanju novih zdravstvenih tehnologij v zdravstveni sistem. Pet let je kot svetovalec uprave Triglav zdravstvene zavarovalnice deloval na področju umeščanja zdravstvenih zavarovanj v slovenskem zdravstvenem sistemu kot tudi v regiji in vodil razvoj partnerske mreže zdravstvenih ustanov za potrebe zavarovalnice.

Tomaž Gornik - lastnik in direktor podjetja Better - vodilnega podjetja za zdravstveno informatiko v Sloveniji, katerega rešitve uporablja več kot 120 strank v petnajstih državah po svetu. Je tudi član upravnega odbora openEHR fundacije, izkušen vodja z globokim razumevanjem poslovnih modelov programskih platform in programske arhitekture.

Anka Bolka - direktorica področja za analitiko in razvoj na ZZZS. V začetku profesionalne poti je delala v gospodarstvu, zadnji dve desetletji pa na ZZZS na področju kartice zdravstvenega zavarovanja, na projektu elektronske izmenjave obračunskih podatkov z izvajalci, ter v zadnjih letih na razvoju modelov plačevanja zdravstvenih storitev in podatkovni analitiki.

Vojko Flis - zdravnik-kirurg, univerzitetni profesor in menedžer v zdravstvu, ki že več kot 35 let v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor deluje kot žilni kirurg. Bil je predstojnik Oddelka za žilno kirurgijo in strokovni vodja Klinike za kirurgijo Univerzitetnega Kliničnega centra v Mariboru. Od leta 2017 opravlja funkcijo generalnega direktorja UKC Maribor.

Tjaša Zajc - aktivna članica Healthday.si, ustanoviteljica podkasta Faces of digital health, sicer pa del ekipe, ki se pri podjetju Better, ukvarja s sistemov za ravnanje in predpisovanje zdravil v bolnišnicah. Tjaša usmerja nedavno ustanovljenje skupnost zdravnikov, farmacevtov in medicinskih sester MedsClub, ki jih zanima vse povezano z večjo varnostjo in boljšim ravnanjem z zdravili.


Nazaj