Dogodek: Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0

Dogodek: Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 4.0

Datum dogodka: 17. 06. 2020 ob 13:00

Skrb za odlično osebno uporabniško izkušnjo udeleženca potovanja je trend, ki dandanes učinkovito povezuje turizem z uporabo podatkovne ekonomije. Prav podatkovna ekonomija nam namreč preko novih tehnologij in obdelave podatkov v realnem času omogoča boljše spoznavanje turistične destinacije, večjo optimizacijo potovanja in stroškov, hkrati pa povečuje priložnosti za dodaten zaslužek skozi osebna doživetja obiskovalcev. 

Razvoj na tem področju je izjemen, hiter, priložnosti je mnogo

Na dogodku se bomo s sogovorniki iz Ministrstva za javno upravo, Tehnološkega parka Ljubljana ter Gospodarske zbornice Slovenije, posvetili odgovorom na vprašanja o tem, kaj so odprti podatki ter kaj je njihova dodana vrednost za občine, nato pa se v nadaljevanju dotaknili možnosti za razvoj turističnih destinacij z uporabo novih tehnologij in priložnosti, ki jih prinaša turizem 4.0, ki jih bodo predstavili strokovnjaki, ki delujejo na področju slovenskega turizma.

Med drugim bomo iskali tudi odgovore na vprašanja, kako nam lahko odprti podatki pomagajo pri strateškem načrtovanju na področju turizma. Dogodek je priložnost za izmenjavo dobrih praks med vsemi, ki se z odprtimi podatki in njihovo uporabno vrednostjo že dalj časa ukvarjajo.

Potekal bo online preko platforme Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81385190412

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava najkasneje do ponedeljka, 15. junija 2020. Vabljeni, da se pridružite!

Program

13:00 – 13:10

Pozdrav udeležencev
mag. Peter Geršak, državni sekretar, MJU
Nataša Hočevar
, vodja razvoja, STO
Peter Misja, predsednik Komisije Skupnost občin Slovenije za turizem

13:10- 13:25

Kaj so odprti podatki in kakšne so potrebe po njih?
mag. Aleš Veršič, MJU in mag. Peter Medica, projekta ODEON in DEAS, TPLJ

13:25- 13:35

Pomembna vprašanja pri odpiranju podatkov
Gaber Terseglav, IKT – Horizontalna mreža

13:35-13:45

Mesta in skupnosti kot odskočna deska za digitalno transformacijo
mag. Jurij Dolžan, MJU

13:45-14:05

 

Pregled potreb občin po digitalizaciji, s konkretnimi primeri, slovenskih in tujih dobrih praks (https://4pdih.com/orodje/)
doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, 4PDIH
Andrej Medved, LAS Istre

14:05-14:25

Sodelovanje in turizem 4.0 – priložnosti za občine
dr. Urška Starc Peceny, vodja oddelka Turizem 4.0 in Matevž Straus mag., vodja programa Heritage+, Arctur d.o.o.

14:25 – 15:00

Moderirani panel: Povezovanje členov v verigi digitalizacije & združevanja & odpiranja podatkov, s poudarkom na turizmu
doc. dr. Emil Juvan, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica
Nataša Hočevar, vodja razvoja, STO
Gregor Košir, podžupan občine Kočevje
Blaž Veber, direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora
mag. Željko Gudžulić, MOL / ZMOS
Andrej Kotar, predstavnik DS za pametne skupnosti pri Slovenski Digitalni Koaliciji
Zdenka Kajdiž, AJPES

Moderator: Aleš Veršič

15:00 – 15:10

Zaključek dogodka z oblikovanjem povzetka

 

*Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev programa

 
Naj se sodelovanje 4.0 prične!


Nazaj