Digitalizacija kulturne dediščine: Srečanje deležnikov

Digitalizacija kulturne dediščine: Srečanje deležnikov

Datum dogodka: 14. 04. 2021 ob 11:00

Kakšni so naslednji koraki pri povezovanju deležnikov in izbiri inovativnih projektov sodelovanja med upravljalci kulturne dediščine in ustvarjalci? Vabljeni na zadnjega iz serije štirih dogodkov o sodelovanju pri ohranjanju kulturne dediščine.

Želimo vam predstaviti nadaljnje korake poteka projekta SACHE - pilotne akcije s katerimi bomo povezali deležnike in preko razpisa izbrali najbolj inovativne projekte sodelovanja med upravljalci kulturne dediščine in ustvarjalci.

Na srečanju želimo slišati tudi vaše potrebe, težave in pričakovanja pri projektih digitalizacije kulturne dediščine. Vaša mnenja nam bodo pomagala pri nadaljnjih korakih razvoj projekta SACHE in zagotavljanju ustrezne podpore vašim projektom.

Komu je dogodek namenjen?

  • zaposlenim v muzejih in drugih kulturnih organizacijah - upravljalcem kulturne dediščine;
  • ustvarjalcem, ki razvijate rešitve za digitalizacijo kulturne dediščine (ali pa priložnosti za to šele odkrivate) ter
  • odločevalcem in oblikovalcem politik, ki omogočate in podpirate projekte digitalizacije kulturne dediščine.

Zoom povezavo vam bomo poslali v sredo, 14. aprila 2021 zjutraj.

Projekt SACHE je namenjen razvoju in izvajanju integriranih lokalnih strategij, ki jih podjetja iz kreativnega sektorja iščejo na območjih kulturne dediščine in okoli njih. Projekt se osredotoča na širitev in krepitev vloge mest, simbolov in vrednot kulturne dediščine s pospeševanjem le-teh za lokalno rast podjetij iz kreativnih industrij.

Glavni cilji projekta so razvoj in izvajanje strategij za povečanje vrednosti kulturne dediščine in izkoriščanje vseh potencialov kulturne in ustvarjalne industrije bi moralo privesti do regionalne gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Sodelovanje med različnimi državami bo pripomoglo k izboljšanju zmogljivosti in iskanju integriranih pristopov.


Nazaj