Delavnica: Primerjalna analiza inovacijskih politik modre rasti v jadransko – jonski regiji in morskih bazenih EU

Delavnica: Primerjalna analiza inovacijskih politik modre rasti v jadransko – jonski regiji in morskih bazenih EU

Datum dogodka: 11. 11. 2021 ob 14:00

Vabimo vas na delavnico s predstavitvijo rezultatov inovacijskih politik modre rasti v jadransko – jonski regiji in morskih bazenih EU, ki bo potekala preko spleta v četrtek 11. novembra ob 14. uri.

Ozadje in cilji dogodka

Evropska komisija meni, da so morske in pomorske raziskave in inovacije bistvene za uresničitev cilja EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, za zaščito in obnovo morskih ekosistemov ter za to, da modro gospodarstvo postane vir zamisli in ukrepov za spodbujanje trajnostnih inovacij. Morja si delijo različne države, zato je nadnacionalno sodelovanje pri skupnih vprašanjih izjemno pomembno. Da bi ustrezno obravnavali skupne izzive, našli skupne rešitve in kar najbolj povečali skupne koristi, sta v evropskih morskih bezenih in makroregijah potrebna skladen politični okvir in usklajena inovacijska politika.

Projekt BlueAir, ki ga sofinancira program Interreg Adrion, je namenjen krepitvi institucionalnih zmogljivosti jadransko-jonskih ozemelj pri opredeljevanju skupne politike S3 za modro gospodarstvo in zagotavljanju usklajenosti lokalnih pobud s strategijo EUSAIR .

Eno od orodij , ki jih uporabljamo za doseganje ciljev projekta, je primerjalna analiza inovacijskih politik v morskih bazenih EU. Primerjalna analiza je pomemben sestavni del oblikovanja politik, ki zagotavlja visokokakovostne vpoglede vanje. Ne zagotavlja le informacij o tem, kdo je uspešnejši, ampak tudi o tem, katere prakse in kateri mehanizmi politike podpirajo to boljšo uspešnost.

V primerjalni študiji smo partnerji iz Tehnološkega parka Ljubljana in Univerze v Beogradu primerjali šest morskih bazenov EU (jadransko-jonsko regijo, atlantsko regijo, Baltsko morje, Črno morje, Severno morje in zahodno Sredozemlje) glede na njihovo strukturo upravljanja inovacij, instrumente politike, procese snovanja politik in institucionalne zmogljivosti za njihovo izvajanje. V ta namen smo prilagodili indeks inovacijske politike, ki ga je uvedel profesor Slavo Radošević. Več razlogov je, zakaj smo se odločili za ta pristop: struktura indeksa inovacijske politike odraža trenutno stanje na področju inovacijskih sistemov in teorije politike, ustrezno upošteva bolj omejeno oz. še razvijajoče se usklajevanje in izvajanje politik na ravni makro regij in morskih bazenov ter je zasnovana tako, da zagotavlja okvir za strukturirano ocenjevanje inovacijske politike in izvedljive predloge za njene izboljšave.

Namen delavnice je predstaviti naše orodje za primerjalno analizo in izmenjati mnenja o rezultatih primerjalne analize inovacijskih politik v morskih bazenih EU. Analiza bo služila za podporo oblikovalcem politik v morskih bazenih in makroregijah EU pri oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju inovacijskih politik.

Agenda

14.00-14.05        Welcome address

Elena Banci, Vanessa Sanson, Area Science Park, Blueair Lead Partner

14.05-14.30        Innovation policy in catching up (macro)regions: principles and challenges of design and implementation

Slavo Radosevic, University College London

14.30-14.40        Blueair Innovation policy benchmarking

Peter Medica, Technology Park Ljubljana, Activity Lead

14.40-15.00        Introduction of the benchmarking tool

Marijana Petrović, Nataša Bojković, Vladislav Maraš, University of Belgrade

15.00-15.30        Blue Growth Innovation policies benchmarking results

Eva Kos, Anuška Štoka, Technology Park Ljubljana

15.30-16.00        Reflection from EU macroregions/sea basins on the benchmarking results

Irene Tzouramani, EUSAIR TSG 1 Coordinator

Torfi Jóhannesson, Katrin Poulsen, EUSBSR PA Bioeconomy Coordinators

Thanos Smanis, WestMed Assistance Mechanism                          

CPMR Balkan and Black Sea Commission (TBC)

Atlantic Assistance Mechanism – PwC representative (TBD)

North Sea representative (TBC)

16.00-16.20        Open discussion with audience

16.20-16.30        Conclusions of the workshop

---

Vabljeni, da si preberete kratko reportažo z dogodka: BLUEAIR Benchmarking Tool presented at the Mediterranean Coast and Macro-regions Week.

 

 


Nazaj