Blueware Slovenija - Zaženimo inovacijsko sodelovanje v trajnostnem modrem gospodarstvu Slovenije!

Blueware Slovenija - Zaženimo inovacijsko sodelovanje v trajnostnem modrem gospodarstvu Slovenije!

Datum dogodka: 13. 04. 2022 ob 09:30

Z dogodkom začenjamo proces povezovanja podjetij, raziskovalnih organizacij, snovalcev politik in regulatorjev ter nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v inovacijsko skupnost za trajnostno modro gospodarstvo Slovenije. Modro gospodarstvo zajema vse industrije in sektorje, povezane z oceani, morji in obalami, ne glede na to, ali se njihove dejavnosti izvajajo na morju ali na kopnem. Za trajnostno rabo morja so ključne modre inovacije. Te omogočajo številne poslovne priložnosti v tradicionalnih pomorskih sektorjih, pospešeno rastejo in razvijajo pa se tudi novi sektorji modrega gospodarstva. Modre inovacije obenem zagotavljajo, da se kakovost morskega okolja trajnostno ne le ohranja, temveč postopoma tudi obnavlja.

Pomen trajnostnega modrega gospodarstva za evropski zeleni prehod (podprt tudi z razvojnimi spodbudami), njegova vključitev v Slovensko strategijo pametne specializacije ter tekoči mednarodni projekti predstavljajo priložnost za inovacijsko povezovanje in vzpostavitev razvojnega partnerstva.

Dogodek je namenjen podjetjem in raziskovalnim organizacijam, ki razvijajo ali nameravajo razvijati znanja, tehnologije in inovativne rešitve na ključnih področjih trajnostnega modrega gospodarstva, kot so modro biogospodarstvo in biotehnologije, pametne pomorske tehnologije za promet, logistiko in navtiko, rešitve za upravljanje z morskim ekosistemom, akvakultura in ribištvo, ter iščejo priložnosti za medsebojno sodelovanje, vzpostavljanje verig vrednosti in vključevanje v mednarodne povezave. Dogodek je namenjen tudi organizacijam podpornega in inovativnega okolja, pisarnam za prenos znanja, snovalcem politik in upravljalcem morskega ekosistema ter vsem interesnim skupinam in posameznikom, ki se želijo vključiti v inovacijsko skupnost za razvoj področja trajnostnega modrega gospodarstva Slovenije.

Dogodek bo potekal v živo, 13. 4. 2022, od 9.30 do 16. ure v Tehnološkem parku Ljubljana, omogočeno pa bo tudi spremljanje po spletu. 

PRIJAVITE SE!

 

Program povezuje Borut Hočevar, novinar časnika Finance.

9.00 - 9.30             Registracija in kava za dobro jutro

9.30 - 9.50             Ozadje: Predstavitev pobude za vzpostavitev inovacijske skupnosti za trajnostno modro gospodarstvo Slovenije

Zakaj pobuda in kako vzpostavitev pobude podpirata projekta Blueair in Neorion Plus. 

 • Peter Medica, Tehnološki park Ljubljana
 • Monika Cvetkov, Tehnološki park Ljubljana 

9.50 - 10.30           Omogočitelji

Kakšne cilje in usmeritve za razvoj dejavnosti in rabe morja na trajnostni način določa nedavno sprejeti Pomorski prostorski plan Slovenije? Kako Slovenska strategija pametne specializacije odpira možnosti za usmerjanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije ter razvoj človeških virov za trajnostno modro gospodarstvo in kaj prinaša nov instrument I3 za medregionalno inovacijsko sodelovanje? Kaj prinaša Evropsko partnerstvo za trajnostno modro gospodarstvo in kako h ciljem trajnostne rabe morja in krepitvi inovacijskega sodelovanja prispeva Jean Monnet Center odličnosti za trajnostno modro gospodarstvo?

 • Lenča Humerca-Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Gorazd Jenko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Jerneja Penca, Evro-sredozemska univerza
 • Marta Šabec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.30 - 11.20        Potenciali za inovacijsko sodelovanje

Katera so ključna (po)morska tehnološka področja za Slovenijo in kje so priložnosti za tesnejše inovacijsko povezovanje? Kakšni so trendi? Kakšne so dosedanje izkušnje iz tovrstnega sodelovanja in kaj bi po mnenju gospodarstva in raziskovalnih inštitucij bilo potrebno še narediti za bolj okrepljeno sodelovanje? Kako se vključevati v mednarodne verige vrednosti?

 • Andrej Kržan, PlanetCare d.o.o.
 • Joao Pita Costa, XLAB d.o.o. 
 • Ana Rotter, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja
 • Peter Vidmar, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
 • David Volk, Sigma Energija d.o.o.

11.20 - 11.40        Odmor za kavo

11.40 - 12.10        Viri financiranja inovacijskega sodelovanja       

S katerimi razvojnimi spodbudami iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Načrta za okrevanje in odpornost bo Slovenija podpirala inovacijsko sodelovanje, raziskave in razvoj? Kakšne so možnosti za financiranje inovacijskih projektov iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo?

 • Tjaša Rotar Kokalj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Špela Grošelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Neža Sautet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12.1- 12.20        Diskusija in zaključki dopoldanskega dela

12.20 - 13.30        Moderirana razprava in delavnica o potrebah in pričakovanjih po tesnejšem inovacijskem sodelovanju v trajnostnem modrem gospodarstvu

 • usmerja in vodi Eva Kos, Tehnološki park Ljubljana

13.30 – 14.30      Kosilo in mreženje

 

 PRIJAVITE SE!

 

Dogodek organizira Tehnološki park Ljubljana, projekta Blueair in Neorion Plus, v sodelovanju z:

 • Občina Izola, partnerjem v projektu Blueair
 • NIB – Morska biološka postaja, partnerjem v projektu B-Blue
 • Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
 • Evro-sredozemsko univerzo, nosilcem Jean Monnet Centra odličnosti za trajnostno modro gospodarstvo ter projekta Blues
 • projektom Blue Bio Med (Tehnološki park Ljubljana kot partner)

 

Kontaktna oseba 

Peter Medica, peter.medica@tp-lj.si

 


Nazaj