BLUEAIR MATCHMAKING DOGODEK

BLUEAIR MATCHMAKING DOGODEK

Datum dogodka: 19. 01. 2023 ob 09:30

Izola

Sejna soba Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov trg 1

četrtek, 19. januar 2023 ob 9:30

Cilj Blueair matchmaking dogodka je identificirati obstoječe in nastajajoče rešitve za najpomembnejše izzive in priložnosti za izboljšanje inovacijske dejavnosti in sodelovanja v modrem gospodarstvu jadransko-jonski regiji.

Z dogodkom želimo povezati tiste, ki se ukvarjajo z izzivi in priložnostmi, ki smo jih skupaj identificirali na dogodku v Tehnološkem parku Ljubljana v aprilu 2022, z vsemi, ki lahko ponudijo rešitve zanje. Z rešitvami ne mislimo samo na tehnološke inovacije, vsaj enako pomembne so tudi socialne inovacije, mreže in platforme, ki so nastale v različnih projektih sodelovanja deležnikov v modrem gospodarstvu.

Komu je dogodek namenjen?

Predstavnikom javne uprave, podjetjem, raziskovalkam in raziskovalcem, organizacijam podpornega okolja, nevladnim organizacijam, posameznicam in posameznikom, ki želite prispevati k odpravljanju izzivov in izkoriščanju priložnosti, ki jih nudi trajnostno modro gospodarstvo.

Izzivi in priložnosti

Za obuditev spomina, na dogodku Blueware Slovenija aprila 2022 smo skupaj identificirali naslednje izzive in priložnosti, ki jih bomo naslovili 19. januarja v Izoli:

Izzivi:

  • Upravljanje morja: varstvo in ohranjanje morskega okolja kot izziv za uporabo tehnologij, zlasti tistih, ki zahtevajo namestitev stalnih objektov in naprav;
  • neusklajeno upravljanja morja in storitev povezanih z morjem med državami;
  • Tehnološki razvoj in njegovo financiranje: (pre)hiter napredek v znanosti in tehnologiji glede na regulativo, visoki stroški tehnološkega razvoja, dostop do virov financiranja;
  • Inovacijsko sodelovanje za prehod v zeleno modro gospodarstvo: pomanjkanje sodelovanja med raziskovalnim, javnim in zasebnim sektorjem, kot tudi s končnimi uporabniki;
  • Nezadostna raven znanja o modrih tehnologijah izven raziskovalnih organizacij, nezadostno mednarodno povezovanje v grozde in mreže.

Priložnosti:

  • Trajnostno modro gospodarstvo: osveščenost o potrebi po zelenih rešitvah, krožno gospodarstvo, nove priložnosti (tudi nove možnosti financiranja projektov), ki jih prinaša Zeleni dogovor;
  • Inovacijsko sodelovanje: vzpostavitev inovacijskih skupnosti, sodelovanje in mreženje v sektorjih modrega gospodarstva;
  • Krepitev zmogljivosti: modra znanja in spretnosti za nova delovna mesta in večjo dodano vrednost obstoječih.

PRIJAVA NA DOGODEK

Agenda

9:30-10:00           Registracija in klepet za dobro jutro s čajem in kavo

10:00-10:15         Pozdrav in kratka predstavitev pričakovanih ciljev dogodka

10:15-11:45         Matchmaking event

11:45-12:15         Oblikovanje jadransko-jonske inovacijske skupnosti za trajnostno modro gospodarstvo – predstavitev procesa in diskusija

12:15-12:30         Povzetki in zaključki

12:30                   Kosilo

PRIJAVA NA DOGODEK

-----------
Matchmaking dogodek organizirata Tehnološki park Ljubljana in Občina Izola, partnerja v projektu Blueair, sofinaniranem iz programa Interreg Adrion. Dogodek je del serije lokalnih matchmaking dogodkov, ki jih v okviru projekta izvajamo v devetih državah in regijah jadransko-jonske makroregije.

 

 


Nazaj