B-Blue: Zaženimo modro biotehnologijo v Sloveniji!

B-Blue: Zaženimo modro biotehnologijo v Sloveniji!

Datum dogodka: 22. 04. 2021 ob 10:00

Modra (morska) biotehnologija predstavlja ocean možnosti in priložnosti za slovenska podjetja na številnih področjih: medicine, prehrane, kozmetike, kmetijstva, varovanja okolja kot tudi industrije. Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici projekta B-Blue, da skupaj poiščemo in določimo aplikacije, ki izvirajo iz morske biotehnologije in so za Slovenijo strateškega pomena, ter tako postanemo vodilni na tem področju.

Modra (morska) biotehnologija je mlajša veda, ki obeta velik potencial za postavitev inovacijske družbe in krepitev gospodarstva. Pri tem pa je nujno sodelovanje tako znanstvene skupnosti, industrije in administrativne veje upravljanja.

Potencial, ki ga za razvoj ponujajo organizmi, produkti in procesi, ki se razvijajo znotraj morske biotehnologije, se kažejo v tem, da v tem trenutku potekajo kar 3 strateški projekti na področju Mediterana:
- B Blue kjer želimo identificirati prioritetne vsebine,
- BlueBioMed kjer se te vsebine povezujejo s strategijami,
- PANORAMED, katerega namen je povezati vse pomembne sodelujoče.

Na nacionalni ravni bi radi identificirali vsebine, ki jih vidimo kot najbolj perspektivne in kjer morski organizmi lahko prispevajo kot vir novih (bio)materialov, industrijskih procesov ter v industrijah kot so agroživilska, kozmetična, farmacevtska in še kje. Zato si želimo:
1. Skupaj identificirati vsebine in industrije, ki so najbolj relevantne,
2. določiti strategije, ki nam bodo pomagale pri zagonu.

Zaradi osveževanja strategije pametne specializacije Slovenije in začetka novega finančnega Okvirnega programa (Obzorje Evropa) verjamemo, da je to idealni trenutek za skupno rast! Delavnica bo temeljila tudi na rezultatih vprašalnika o morski biotehnologiji, EUSurvey Survey (europa eu) za katerega ste vabljeni, da ga izpolnite.

Vljudno vabljeni na delavnico, veselimo se skupnega druženja!

Agenda

  • 10:00 –10:15: Uvodni nagovor, predstavitev projekta B-Blue (dr. Ana Rotter, Nacionalni inštitut za biologijo)
  • 10:15 –10:40: Kako izboljšati sodelovanje med upravljalci strategij in stroko? (predstavnik Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)
  • 10:40 –10:50: Predstavitev projekta PANORAMED (Živa Antauer,  dr. Borut Likar, Inštitut Jožef Stefan)
  • 10:50 –11:00: Predstavitev projekta BlueBioMed (Peter Medica, Tehološki park Ljubljana)
  • 11:00 –11:20: Rezultati vprašalnika
  • 11:20 –12:00: Rotacija 1: določitev vsebin za inovacijsko družbo
  • 12:00 –12:20: odmor
  • 12:20 –13:05: Rotacija 2: določitev strategij –KAKO NAPREJ?
  • 13:05 –13:20: Predstavitev rezultatov
  • 13:20 –14:00: Diskusija

Več informacij imate na voljo:
W: https://b-blue.interreg-med.eu/
T: https://twitter.com/BBlue_Med
M: ana.rotter@nib.si
T: +396(59)232940


Nazaj