2. Strateški posvet skupnosti HealthDay.si: Na vrednosti osnovan zdravstveni sistem

2. Strateški posvet skupnosti HealthDay.si: Na vrednosti osnovan zdravstveni sistem

Datum dogodka: 31. 03. 2021 ob 14:00

Na vrednosti osnovan zdravstveni sistem temelji na plačevanju zdravstvenih storitev glede na izid zdravljenja in v tujini pridobiva na veljavi.

Bistvena izboljšava pri tovrstnem plačevanju je upoštevanje vidikov kakovosti in izidov zdravljenja pri plačevanju storitev. Dosedanjemu modelu plačevanja bolnišničnih storitev, ki temelji na skupinah primerljivih primerov (SPP), bi bilo potrebno pri obračunu dodati nekatere elemente, med drugim PROM (Patient Reported Outcome Measures) - pacientovo poročilo o izidih zdravljenja, s čimer bi bolje nagradili bolj kakovostne zdravstvene storitve, z manj zapleti in z večjim zadovoljstvom pacientov.

Agenda dogodka

  • 14:00 Pozdrav Gregor Cuzak in Urška Rauter, voditelja skupnosti HealthDay.si
  • 14:05 Uvod, Ingel Demedts (AZ Delta Hospital, VBHC projekt terapije pljučnega raka). Uvod bo potekal v angleškem jeziku z omogočenim simultanim prevodom
  • 14:25 Okrogla miza, ki jo bo vodila Valentina Rupel Prevolnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja. Okrogle mize se bodo udeležili predstavniki Klinike Golnik, Onkološkega Inštituta, Ministrstva za zdravje, ZZZSa in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
  • 15:10 Povzetki strateškega posveta, Valentina Rupel Prevolnik

Dogodek bo potekal preko Zoom platforme. Je brezplačen potrebna je le predhodna registracija na dogodek.

Za več informacij je na voljo Urška Gaber Rauter, urska.rauter@tp-lj.si

 


Nazaj