VR4LL 2.0 - Virtual Reality for Language Learning 2.0

VR4LL 2.0  - Virtual Reality for Language Learning 2.0


Trajanje projekta: 01. 11. 2023 - 31. 10. 2026

Kontakt: Aleš Pevc

Telefon: +386 (0)1 620 17 70

E-naslov: ales.pevc@tp-lj.si


Razvijanje inovativnih rešitev za učenje jezikov v virtualni resničnosti, ki jih je mogoče uporabiti tudi na drugih izobraževalnih področjih. Z digitalnimi rešitvami projekt zagotavlja raznolike učne priložnosti za učenje v učilnici in na daljavo. Hkrati pa ponuja usposabljanja in tečaje za profesionalni razvoj učiteljev in vodij usposabljanja v različnih izobraževalnih sektorjih.

Opis projekta

Projekt se osredotoča na razvoj rešitev virtualne resničnosti (VR) za učenje jezikov z možnostjo uporabe pri drugih področjih izobraževanja.

Rezultati projekta bodo digitalne rešitve, ki nudijo celo vrsto učnih priložnosti s pomočjo izvajanja metodologij 21. stoletja, vključno z učenjem na podlagi nalog in popolnim fizičnim odzivom (angl. Total Physical Response - TPR). Razvite digitalne rešitve za pospeševanje učenja se bodo lahko izvajale tako v učilnici kot tudi uporabljale za učenje na daljavo.

Rezultati projekta vključujejo gradivo za usposabljanje in tečaje, ki omogočajo strokovni razvoj za učitelje in vodje usposabljanja v vseh sektorjih (izobraževanje odraslih, šolsko in visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje).

Cilj projekta

Cilj teh gradiv je okrepiti pedagoške in digitalne kompetence učiteljev, da bodo lahko uporabljali inovativne pripomočke virtualne resničnosti v svojih učilnicah.

To neposredno prispeva k prednostni nalogi ADU - Izboljšanje kompetenc izobraževalcev in drugih osebja v izobraževanju odraslih. Poleg tega se s povečanjem digitalnih kompetenc učiteljev in drugega šolskega osebja neposredno povečuje digitalno odpornost in zmogljivost njihovih institucij.

Rezultati projekta predstavljajo naslednjo stopnjo v razvoju tehnologije VR za učenje jezikov kot tudi za številne druge spretnosti in kompetence.

Projektni partnerji:


Nazaj