TRAIN: Big Data & Disease Models: Cross-border platform for validated kits for BioTech

TRAIN: Big Data & Disease Models: Cross-border platform for validated kits for BioTech


Trajanje projekta: 01. 02. 2017 - 31. 01. 2019

Kontakt: Urška Rauter

Telefon: 00386 (0)1 620 3 406

E-naslov: urska.rauter@tp-lj.si


Projekt TRAIN združuje interdisciplinarne raziskave in nove tehnologije, ki pospešujejo biomedicinske inovacije. Projekt se sooča z izzivi Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast in z izzivi, identifciranih v programu sodelovanja Slovenija-Italija. Projekt prvenstveno stremi k povečanju sinergije med raziskovalnimi institucijami in podjetji. Izboljšano sodelovanje bo spodbudilo razvoj inovacij in proces prenosa tehnologije med ključnimi akterji.

Konzorcij partnerjev, ki ga sestavljajo 2 vrhunski raziskovalni inštituciji, izobraževalna ustanova in podjetje s področja biomedicine ter 2 podjetniška grozda s področja biotehnologije, bo povezal obstoječe kompetence na področju biomedicine in bioinformatike. Uspešna povezava raziskovalnih področij bo omogočila razvoj diagnostičnih biomedicinskih kompletov za takojšnjo uporabo.

Glavni skupni cilji projekta

TRAIN želi povečati sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine, kot so raziskovalne ustanove, univerze in podjetja na čezmejnem območju Slovenija-Italija, da bi spodbudil prenos tehnologije in znanja. Projekt bo povezal področje celične biologije s področjem analize velikih količin podatkov s čimer bo povečal konkurenčnost biomedicinskih raziskav na področju številnih bolezni.

Uspešnejše sodelovanje bo vidno v glavnih projektnih raziskavah in inovacijah kot tudi pri prenosu rezultatov. Načrtno raziskovanje namreč zahteva tako znanstveno odličnost raziskovalnih centrov (ICGEB in IJS) in partnerskega podjetja (Experteam), kot tudi možnost kapitalizacije rezultatov, kar bosta omogočila biomedicinska grozda, en v Sloveniji (Tehnološki Park Ljubljana) in drug v Italiji (BioValley Investments).

Partnerji imajo dolgoletne izkušnje vsak na svojem področju in nameravajo nadaljevati s sodelovanjem tudi po zaključku projekta ter onkraj geografskih omejitev projekta in tako postati referenčna skupina za raziskave in inovacije v proizvodnji diagnostičnih kompletov za takojšnjo uporabo.

Glavni rezultati projekta

  • Okrepiti sinergijo med raziskovalnimi centri in biomedicinskimi podjetji na čezmejnem območju.
  • Vzpostavitev trajne čezmejne mreže za biotehnološke raziskave in inovacije.
  • Razviti storitve za izboljšanje dignoze in terapije za različne bolezni in njihov prenos v biomedicinska podjetja.

Partnerji projekta

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trst, Italija
Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, Slovenija
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Experteam s.r.l., Benetke, Italija
BioValley Investments s.p.a., Trst, Italija
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija

Pridruženi partnerji

Regija Friuli Venezia Gulia, Italija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovenija

Celotni proračun projekta

1.243.702,21 €

 


Nazaj