TPLJ prejemnik sredstev v okviru Javnega razpisa "SIO 2016-2017"

TPLJ prejemnik sredstev v okviru Javnega razpisa "SIO 2016-2017"


Trajanje projekta: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2017


Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je prejemnik sredstev v okviru Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 "SIO 2016-2017".

Kot eden od subjektov inovativnega okolja spodbujamo zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.


Nazaj