Subvencija za samozaposlitev – projekt Mladi podjetniki

Subvencija za samozaposlitev – projekt Mladi podjetniki


Trajanje projekta: 05. 03. 2018 - 30. 06. 2020

Spletna stran:

www.tp-lj.si

Kontakt: Mitja Divjak

Telefon: 01 6201 770

E-naslov: mitja.divjak@tp-lj.si


Subvencij več ni na voljo!

Projekt Mladi podjetniki 2017-2019 se zavzema za spodbujanje podjetniške aktivnosti med mladimi s subvencijo v višini 5.000 EUR. Projekt razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Partnerji projekta so Tehnološki park Ljubljana, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Gospodarska zbornica Slovenije, Primorski tehnološki park in Zavod mladi podjetnik, ki že vrsto let celovito in uspešno pomagajo mladim na poti do njihovih zaposlitev in samostojnih podjetniških poti. Gre za celovit program, ki bo mladim brezposelnim omogočil pridobitev celovitega in v prakso usmerjenega znanja za uspešen zagon svojega lastnega posla/podjetja.

Kdo je upravičen do subvencije?

Subvencijo 5.000 EUR bodo lahko uveljavljali mladi, ki:

 • na dan vključitve v program ne bodo starejši od 28 let + 264 dni,
 • bodo vpisani v evidenco na Zavodu RS za zaposlovanje (tudi samo 1 dan), 
 • bodo uspešno zaključili program usposabljanja in pridobili potrjen podjetniški  načrt v okviru programa,
 • so se samozaposlili v novoustanovljenem podjetju za polni delovni čas, razen invalidov, ki se lahko samozaposlijo za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,
 • v zadnjih 5 letih niso pridobili subvencije za samozaposlitev,
 • v zadnjih 3 letih niso bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva,
 • v zadnjih 12 mesecih niso bili:
  • samostojni podjetniki (s.p.),
  • osebe, ki so z osebnim delom samostojno opravljale dejavnost,
  • večinski družbeniki gospodarskih družb (50 % delež lastništva ali več),
  • direktorji oz. poslovodne osebe, ki so:
   • edini oz. večinski družbeniki v d.o.o.,
   • družbeniki v d.n.o.,
   • komplementarji v komanitni družbi,
   • ustanovitelji zavoda.

Subvencije za samozaposlitev ne pridejo v poštev v naslednjih sektorjih:

 • ribištvo in ribogojstvo,
 • premogovništvo,
 • primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov.

Koraki za pridobitev subvencije za samozaposlitev:

 1. Vpis v evidenco brezposelnih oseb oziroma prijava na Zavodu RS za zaposlovanje.

Ko se prijavite, vam je dodeljen osebni svetovalec, ki mu razložite, da se nameravate potegovati za tovrstno subvencijo. Svetovalec vam bo pripravil zaposlitveni načrt, v katerem so opredeljeni vaši zaposlitveni cilji, ter izjavo o vključitvi v program pomoči pri samozaposlitvi. Dokumenta skupaj služita kot osnova za prijavo v postopek pridobitve subvencije.

 1. Udeležba na predstavitvenem dnevu na zavodu za zaposlovanje, kamor vas bo napotil svetovalec. Tam boste izpolnili prijavo, na podlagi katere bo komisija odločala o tem, ali boste sprejeti v program ali ne.

 2. Udeležba na delavnicah za pridobitev subvencije za samozaposlitev. Pogoj za pridobitev subvencije je 90-odstotna prisotnost na okvirno 79 ur trajajočem izobraževalnem programu.

 3. Ustanovitev podjetja na območju Republike Slovenije, ki torej mora biti opravljena:
 • po uspešno zaključenem usposabljanju in po potrjenem podjetniškem načrtu,
 • po podpisu zaposlitvenega načrta na Zavodu RS za zaposlovanje in
 • najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu,
 • ustanovitelj se mora v podjetju samozaposliti, in sicer kot:
  • direktor in (so)lastnik v gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga: 040 ali 112);
  • samostojni podjetnik (s.p.) (zavarovalna podlaga: 005);
  • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga: 019).
 1. Oddaja popolne vloge,ki jo morate samozaposleni, ki ste že registrirali samostojno dejavnost z vpisom v register in se že prijavili v obvezna socialna zavarovanja, oddati na Zavodu najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu.

Samozaposlitev v primeru pridobitve subvencij za mlade je treba obdržati vsaj 12 mesecev – v nasprotnem primeru je potrebno sredstva vračati.

Delavnice bodo potekale v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici in Kopru od marca 2018 do predvidoma junija 2020.

Povezava do evropskih skladov: www.eu-skladi.si.


Nazaj