Start-up AA – Razvoj čezmejnega start:up Alpe-Adria ekosistema

Start-up AA – Razvoj čezmejnega start:up Alpe-Adria ekosistema


Trajanje projekta: 01. 04. 2017 - 31. 03. 2020

Kontakt: Mojca Cvirn

Telefon: 00386 (0)1 620 3 406

E-naslov: mojca.cvirn@tp-lj.si


Projekt Start-up Alpe-Adria, ki ga razvijajo 4 projektni partnerji ter številni podporniki, bo razvijal destinacijo Start-up Alpe-Adria, ki jo sestavljala mreža deležnikov startup ekosistema (startupi, storitvene organizacije, infrastrukturne organizacije, investitorji,...) na lokalnem in čezmejnem nivoju. S projektom bomo izboljšali povezanost med deležniki, omogočili izboljšanje storitev za talente in start-upe ter pripomogli k prepoznavnosti destinacije Start-up Alpe-Adria na globalnem nivoju.

Glavni skupni cilj projekta je dvig kakovosti in obsega storitev in resursov za podjetne talente in nova inovativna MSP oz. startupe v čezmejni regiji, in sicer s vzpostavitvijo enotne čezmenje in globalno prepoznavne start-up destinacije Alpe-Adria, ki jo bodo tvorili v mrežo povezani lokalni Start:up HUBi in v čezmejni “Resource cointeiner” povezani deležniki čezmejnega start-up ekosistema, ki bodo svoje storitve in resurse ponujali ne le na lokalni oz. nacionalni ravni temveč prvenstveno na čezmejni ravni. Že skozi projekt bomo razvili in implementirali shemo skupne čezmejne podpore najinovativnejšim talentom in start-upom v semenski fazi in fazi rasti. Z realizacijo glavnega skupnega cilja bomo zelo konkretno prispevali k širitvi baze inovativnih podjetij v programskem območju, kot glavnem specifičnemu cilju programa. Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo namreč naredili čezmejno regijo bistveno bolj privlačno za podjetne talente, da bodo lahko svoje ideje in start-up podjetja v bistveno večji meri razvijali v domačem čezmejnem programskem območju. Prav tako pa bomo start-up destinacijo Alpe-Adria naredili globalno prepoznavno, kar bo v čezmejno programsko območje pritegnilo ne le domače ampak tudi tuje deležnike start-up ekosistema, kot so investitorji, uvejavljena podjetja, start-upi in podjetni talenti.


Glavni rezultati projekta:

  • Razvoj čezmejnega Start-up Alpe – Adria Manifesta
  • Organizacija enega Start-up Alpe-Adria srečanja na visoki vladni ravni
  • Razvoj delujočega modela lokalnega Start-up HUBa
  • Vzpostavitev enega čezmejnega »Resource container« z najmanj 10 vključenimi deležniki
  • Mreža certificiranih Start-up HUB-ov razvita z najmanj 6 vključenimi lokacijami
  • 10 podprtih talentov ali ekip talentov
  • 10 podprtih start-up ekip v semenski fazi
  • 10 podprtih čezmejnih start-upov v fazi rasti

Partnerji projekta:

Budget celotnega projekta: 1.181.718,20 EUR


Nazaj