STAR GROWTH: Trajnostna orodja in dejavnosti za rast malih in srednjih podjetij v podeželskem turizmu in ekoturizmu

STAR GROWTH: Trajnostna orodja in dejavnosti za rast malih in srednjih podjetij v podeželskem turizmu in ekoturizmu


Trajanje projekta: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2025 ob 23:59

Spletna stran:

https://stargrowth.eu/

Kontakt: Monika Cvetkov

E-naslov: monika.cvetkov@tp-lj.si


TPLJ sodeluje v partnerstvu za izboljšanje trajnostne rasti MSP-je, ki delujejo na področju podeželskega turizma in ekoturizma v Grčiji, na Cipru, v Bolgariji, Sloveniji, Romuniji in Italiji, z zagotavljanjem tehnične in finančne podpore ter s  spodbujanjem njihove ozaveščenosti, razvoja in zmogljivosti na področju trajnostnih inovacij.

Cilji projekta:

  • Podpora 90 MSP-jem na področju podeželskega turizma in ekoturizma v Grčiji, na Cipru, v Bolgariji, Sloveniji, Romuniji in Italiji pri razvoju njihovih sposobnosti in zmogljivosti na področju trajnostnega turizma ter ustvarjanju strategij trajnosti, ki ustrezajo potrebam in prednostim njihove okolice;
  • Zagotavljanje razvoja zmogljivosti in tehnične pomoči izbranim MSP-jem z uporabo evropskih okvirov trajnosti in orodij (kot so "metode okoljskega odtisa", "sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS)", "evropska eko-oznaka", "ISO 14001:2015", "korporativna družbena odgovornost", "hotelska pobuda za merjenje ogljika (HCMI) itd.);
  • Spodbujanje inovativnih praks in rešitev, ki lahko poslovnim destinacijam zagotovijo večjo odpornost na pretrese, večjo družbeno, ekonomsko in okoljsko ozaveščenost ter odgovornost.
  • Gradnja učinkovitih mehanizmov za izmenjavo najboljših praks in širjenje prenosljivih orodij in znanj med MSP-ji, tudi na evropski ravni. 

Poudarki:

  • Finančna podpora za MSP-je na področju turizma
  • Prilagojene tehnične podporne aktivnosti za MSP
  • Program usposabljanja o trajnostni rasti turizma
  • Ocenjevanje dosežkov podpornega programa
  • Serije podkastrov Star Growth
  • Zbirke dobrih praks za upravljavce destinacij in za MSP-je na področju podeželskega turizma in ekoturizma

Partnerji:

 

Celotni proračun projekta: 1258 188,39 EUR

 


Nazaj