SCALE(up)ALPS - Spodbujanje rasti Start-up podjetij na območju Alp

SCALE(up)ALPS - Spodbujanje rasti Start-up podjetij na območju Alp


Trajanje projekta: 01. 11. 2016 - 30. 04. 2019

Spletna stran:

http://www.alpine-space.eu/projects/scale-up-alps/en/home

Kontakt: mag. Mojca Cvirn

Telefon: 01 6203406

E-naslov: mojca.cvirn@tp-lj.si


Glavni cilji projekta SCALE(up)ALPS so spodbuditi rast Scale UP podjetij na območju Alp in ustvariti skupno sodelovalno območje za inovativna rastoča podjetja, hkrati pa želimo s projektom za Scale-UP in Start-UP podjetja ustvariti boljše pogoje za možnosti financiranja, dostop do talentov, izgradnjo vodstvenih kompetenc ter omogočiti lažji dostop do globalnega trga. Projekt bo postavil okvirje za sistematično podporo hitro rastočim podjetjem na območju alpskih držav z vključevanjem oblikovalcev politik, posredniških organizacij, izobraževano-raziskovalnih inštitucij in gospodarstva.

Glavni rezultati projekta so:

   - povezovanje podjetniško-inovativnega ekosistema na območju Alp
   - srednjeročni načrt z visoko stopnjo priporočil za rast startup ekosistema ter izboljšano sodelovanje deležnikov ekosistema na območju Alp,
   - razvoj in testiranje javno-zasebne podporne sheme, ki povezuje podjetja in kapital, privablja talente, odpira dostop do globalnega trga ter vpliva na izboljšanje inovativnosti v MSP.

Poleg Tehnološkega parka Ljubljana, so partnerji projekta še: Institut "Jozef Stefan" iz Slovenje, Torino Chamber of commerce (koordinator), Metropolitan City of Turin in Veneto Innovazione iz Italije, WF Karntner Wirtschaftsforderungs Fonds, Klagenfurt am Worthersee, in IMC University of Applied Sciences Krems iz Avstrije, Università della Svizzera italiana iz Švice, UnternehmerTUM GmbH iz Nemčije ter French Riviera Chamber of Commerce and Industry in Regional Agency for Innovation and Internationalisation of companies in Provence-Alpes_Cote d'Azur Region iz Francije.

Vrednost projekta: 1.424.602.120 EUR

Oglejte si VIDEO iz SCALE(up)ALPS dogodka.

 


Nazaj