SACHE: Pametni pospeševalci podjetniške ustvarjalne dediščine

SACHE: Pametni pospeševalci podjetniške ustvarjalne dediščine


Trajanje projekta: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2021

Spletna stran:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SACHE.html

Kontakt: Gašper Juvančič

Telefon: 00386 (0)1 620 3 490

E-naslov: gasper.juvancic@tp-lj.si


Projekt SACHE je namenjen razvoju in izvajanju integriranih lokalnih strategij, ki jih podjetja iz kreativnega sektorja iščejo na območjih kulturne dediščine in okoli njih. Projekt se osredotoča na širitev in krepitev vloge mest, simbolov in vrednot kulturne dediščine s pospeševanjem le-teh za lokalno rast podjetij iz kreativnih industrij.

Glavni skupni cilji projekta

Razvoj in izvajanje strategij za povečanje vrednosti kulturne dediščine in izkoriščanje vseh potencialov kulturne in ustvarjalne industrije bi moralo privesti do regionalne gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Sodelovanje med različnimi državami bo pripomoglo k izboljšanju zmogljivosti in iskanju integriranih pristopov.

Glavni rezultati projekta

Projekt SACHE bo razvil in ponudil integrirane strategije lokalnega razvoja, ki temeljijo na orodjih in pristopih, ki pospešujejo ustvarjalno podjetništvo znotraj in okoli kulturne dediščine. Projekt bo razširil in okrepil vlogo mest, simbolov in vrednot kulturne dediščine, tako da jih bo spremenil v „pametne pospeševalce podjetniške ustvarjalne dediščine“ (SACHE), ki temeljijo na novo razvitem modelu srednje Evrope.

Muzeji, galerije, gledališča in festivali bodo zasnovani ne le kot mesta izobraževanja ali zabave, temveč tudi kot pospeševalci, to je kulturni motor, ki mobilizirajo in negujejo energije malih kreativnih podjetij.

To bo razširilo dostop do kulturne dediščine in tudi proizvodnjo storitev za povečanje vrednosti, razvoj inovativnega združevanja CCI-jev okoli vsakega SACHE. Pomagalo bo tudi spodbujati medsektorsko sodelovanje z drugimi industrijskimi in storitvenimi sektorji, zlasti na področju digitalnih tehnologij.

Partnerji projekta

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltora di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Benetke, Italija
Universita Ca' Foscari, Benetke, Italija
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trst, Italija
Razvojna agencija Zagreb, Hrvaška
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Nemčija
Bayern Innovativ, Nürnberg, Nemčija
Pecs-Baranya Iperkamara, Pecs, Madžarska
Mariborska razvojna agencija, Maribor, Slovenija
Tehnološki park Ljubljana,Slovenija
Laser Consult Kft., Szeged, Madžarska
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzesow, Poljska
Innova Kft., Budimpešta, Madžarska

Celotni proračun projekta

2.427.067,00 €

 

 


Nazaj